แค่คุณออก “วิ่ง” อะไรดีๆ ก็เกิดขึ้นได้

login 4 Health

(รูปจาก JustRunLah!)

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่า คนเราควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ เนื่องจากการขาดกิจกรรมทางกายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ทั้ง ความดันโลหิต เบาหวาน มะเร็งชนิดต่างๆ และโรคหัวใจ

การวิ่งเป็นอีกหนึ่งที่กิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายของเราได้เผาผลาญไขมันและทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น เช่น

» นักวิจัยจากฟินแลนด์พบว่า หนูทดลองที่วิ่งเก่ง มีผลทดสอบด้านการเรียนรู้สูง และนักวิจัยคาดว่า การทดลองในมนุษย์น่าจะให้ผลอย่างเดียวกัน นั่นคือ การวิ่งช่วยให้สมองดี

» งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อออกไปวิ่ง 30 นาที พบว่า อาการจาม น้ำมูกไหลลดลง 70% การวิ่งจึงมีส่วนช่วยปรับระบบภูมิต้านทานของร่างกาย

การวิ่งที่ถูกวิธี คือ ศีรษะต้องตั้งตรงเป็นแนวเดียวกับลำตัว ไม่เงยหรือก้มตัวและตามองไปข้างหน้า การสูดลมหายใจ 1 ช่วงหายใจให้สูดลมหายใจ 2-3 ช่วง แล้วจึงปล่อยลมหายใจออก มือและแขนควรกำมือหลวม และแกว่งแขนขึ้นลงตามจังหวะ และให้ลำตัวตั้งตรงตั้งแค่ศีรษะถึงเท้า ให้ทิ้งน้ำหนักตัวและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย การวางเท้าให้ปลายเท้าให้เป็นเส้นตรงตามทางวิ่ง ไม่เฉเข้าเฉออกนอก ลำตัวไม่จิกลงด้วยปลายเท้า งอเข่าลงเล็กน้อย

อยากวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร?

ไม่วิ่งลงปลายเท้า เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าแข้ง น่อง และเอ็นร้อยหวายอักเสบได้ง่าย และให้วิ่งยาวสัปดาห์ละครั้ง เพราะว่าการวิ่งนานจะทำให้กล้ามเนื้อใช้ไกลโคเจนจนหมด และกล้ามเนื้อจะเริ่มสะสมใหม่ ทำให้เราวิ่งได้ไกลกว่าเดิม และให้วิ่งเร็วสัปดาห์ละครั้ง จะทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจขยายใหญ่ขึ้น รวมถึงการฝึกหายใจด้วยกระบังลม เพื่อให้หายใจได้ลึกและยาวขึ้น