แก้ปัญหาความเครียดจากการทำงาน

การทำงานในบางครั้งก็มีเรื่องผิดพลาดอยู่เป็นประจำ ปัญหาหรือข้อผิดพลาดเหล่านั้นเมื่อผิดพลาดซ้ำๆ จนทำให้เครียดและเบื่อกับการที่ทำอยู่ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายจุด ก็ยังอาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมงาน และงานสำคัญๆ อีกหลายอย่าง จึงทำให้ความเครียดยิ่งสะสม และเกิดอาการเครียด และเบื่อในงาน มาสร้างพลังงานบวก ที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีแรงผลักดันในการทำงานอย่างมีความสุข

  • แก้ไขและหาสาเหตุ เริ่มจากการหาที่มาของปัญหา ปัญหาในการทำงานเกิดได้ตลอด ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ เช่น ต้องย้ายโต๊ะทำงาน ไปจนถึงทำงานผิดพลาดจนอาจถูกไล่ออก ซึ่งเราควรตามหาที่มาของปัญหาให้เจอ ทั้งจากความผิดพลาดของตัวเราเองหรือความผิดพลาดจากการทำงานเป็นทีม เมื่อรู้ว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไร ก็ลองลงมือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เมื่อเริ่มรู้ว่าควรแก้ตรงไหน ซึ่งดีที่สุดคือ พยายามเลือกแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่กระทบกระเทือนกับใคร สามารถทำงานกับคนอื่นได้อีก แบบนี้ปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดี หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับทีม ก็ควรช่วยกันและปรับทัศนคติต่างๆ เพื่อให้มีความคิดที่สอดคล้องกันในการทำงาน
  • จัดพื้นที่การทำงานใหม่ๆ หลายคนที่ทำงานอยู่ทุกวันๆ โต๊ะทำงานหรือมุมทำงานต่างๆ ที่จัดวางไว้อาจทำให้ดูรกและเบื่อหน่ายกับการทำงาน หากที่นั่งทำงานตรงเดิมมันดูอุดอู้ไป จนทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย สำหรับการทำงานที่อยู่กับเอกสารมากๆ ก็ควรเคลียร์เอกสารไว้ด้านข้าง หรือโต๊ะอื่น เพื่อช่วยให้โต๊ะของเราดูสะอาดและมีพื้นที่ในการทำงาน ทั้งอาจหาจองตกแต่งเล็กๆมาประดับที่โต๊ะ อาจจะเป็นต้นไม้ หรือของตกแต่งที่ช่วยทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้น  สดชื้นขึ้น
  • ทำจิตใจให้สงบ และไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เรามีพลัง  มีสมาธิและความคิด ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ เมื่อทำงานโดยส่วนมากก็มักมีปัญหาอยู่แล้ว หากเรามีสติ และไม่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่อยู่รอบตัว เราจะสามารถมองโลกในแง่บวก จะมีพลังและความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อเรามีความสุข มีสติและมีสมาธิในการทำงาน เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ มารุมเร้า เราก็จะสามารถแก้ไขและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ นั้นไปได้ด้วยดี ซึ่งการทำงานอย่างมีความสุขแล้วนั้นก็ย่อมทำให้งานที่ทำนั้นออกมาดีและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ และหัวหน้า แต่หากลอกแก้ไข ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ทำแล้วยังไม่ดีขึ้น ลองพิจารณาถึงงานที่ทำว่ามีความเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่อย่างไร ให้นำกลับไปคิดแก้ไข หากงานนั้นไม่เหมาะกับเราแล้วก็ให้ลองปรับเปลี่ยนงานที่ทำดูเผื่อจะพบว่ามีสิ่งอื่น  ดีกว่าเหมาะสมกับเรามากกว่า