เหตุใด? หลายคนถึงได้เป็น เบาหวาน-ความดันกันง่าย

login 4 health

( รูปภาพ BBC.com)

ว่าด้วยเรื่องโรคเบาหวานซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคที่มาพร้อมกับโรคอื่นๆ อีกมากมายก่ายกองจนแทบให้คนที่เป็นโรคนี้ อยู่ไม่เป็นสุขและดำเนินชีวิตด้วยความยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องระวังอาหารการกินร่วมไปถึงสภาวะความเครียดทั้งหลาย ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้ว แต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลับเป็นสิ่งที่จะต้องมาเป็นของคู่กันรวมอยู่ในตัวคนคนเดียวยิ่งสร้างความยุ่งยากให้กับการดำเนินชีวิตมากขึ้นไปอีก  แต่เมื่อเราเป็นโรคนี้พร้อมๆกันแล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำได้คือหาทางออกในการดำเนินชีวิตและสร้างชีวิตให้มีความสมดุลอยู่อย่างปกติสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ซึ่งจากงานวิจัยมักจะพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายนั้นก็คือเป็นการ ที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอจึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูง  1 ใน 3 จะเป็นความดันโลหิตสูงด้วย ดังนั้นเมื่อโลกทั้งสองโลกนี้มาอยู่ในตัวคนเดียวกันผลที่เกิดขึ้นก็คืออาการของโรค 1 ก็จะแย่ลง ซึ่งหากจะพูดให้ถูกต้องแล้ว ต้องบอกว่าโรคเบาหวานเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะไปลดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือด และทำให้ร่างกายจัดการกับอินซูลินได้ไม่เหมือนเดิมและปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก็ส่งผลทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

ดังนั้นการที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเป็นความดันโลหิตร่วมด้วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลก พูดกันง่ายๆ เลยว่าทางออกที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไป สามารถป้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือป้องกันไม่ให้อาการของโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงแย่ลงได้โดยการลดน้ำหนัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบว่าผู้ป่วยที่มี BMI มากกว่า 25 หากสามารถลดน้ำหนักได้ก็จะสามารถลดความดันตัวบนได้เฉลี่ย 5 ถึง 20 มิลลิเมตรปรอท นอกจากนี้เราจะสามารถออกกำลังกายอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละ 30 นาทีต่อวัน