เสียงสะท้อนต่อคุกไทยในปัจจุบัน

login 4 news

คำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี 2559 ทำให้ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือไอซีที ถูกจำคุกในคดีแก้ไขสัญญาบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัดมหาชน รวมแล้วเขาใช้ชีวิตในเรือนจำ 10 เดือน แม้ออกมาใช้ชีวิตภายนอก 2 ปีแล้ว แต่นายแพทย์สุรพงษ์ ก็ยังจดจำชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วกำแพงสูงได้ดี ภาพสะท้อนความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ในมุมมองของเขาคือจำนวนของผู้ต้องขังที่มีมาก ส่งผลต่อความแออัด เช่น การนอนการเข้าถึงการรักษาพยาบาล

นอกจากนั้น นายแพทย์สุรพงษ์ ยังมองว่าปัญหาสำคัญที่ต้องการ เห็นการแก้ไขคือการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนออกไป สู่สังคมภายนอกอย่างจริงจัง ทั้งการดูแลด้านจิตใจและการฝึกอาชีพ อีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากจินตนาแก้วขาวที่ต่อสู้คัดค้านการเกิดขึ้น ของโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนทำให้เธอต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำประมาณ 2 เดือน จินตนาถ่ายทอดชีวิตในเรือนจำหญิง ที่เธอตั้งคำถามหลายเรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนคนหนึ่งตั้งแต่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หลังจากเข้าไปอยู่ในเรือนจำการขอพบทนายความ ค่อนข้างยากของใช้จำเป็นพื้นฐาน ที่เรือนจำแจกไม่เพียงพอ และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ใน 2 เดือน

มีการแจกทางในครั้งเดียวและผ้าอนามัยที่แจก แบบขอเล็กและชิ้นบางๆ ในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นวัยเจริญพันธุ์จะมี 4 ชิ้นรับรองได้ว่า คนละ 3 ต่อเดือนเกิดการขโมยกันขโมยชุดชั้นใน ความผิดโดยแต่ถ้าเรามองข้ามไป ขโมยกางเกงในที่ไหนเวลามีรอบเดือน เพราะว่าผู้ต้องขังบางคนพ่อแม่ไม่มีญาติ ที่อื่นมันเกินมาต้องโทษที่มันที่เนี่ยน่า จะมาช่วงบ่ายๆ ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเที่ยว นักวิชาการอิสระที่เข้าออกเรือนจำ มานานนับสิบปีก็วิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมมองว่าปัญหาเริ่มแรกที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อน จะแก้ไขเรื่องอื่นๆคือระบบความคิดเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่กำหนด ให้ผู้กระทำผิดทางอาญา ต้องติดคุกถูกจำกัดอิสรภาพ