เลย์..เดือด! ฉะ!! เมฆ _วยบิน

หลังจากที่ เมฆ มังกรบิน ได้โพสต์ไลค์สด พูดถึง “ไก่” และวิถีบิ๊กไบค์ จนเป็นเหตุให้เลย์ฉุนหนัก

ที่มีการพูดถึงชาวไบค์เกอร์ว่า เป็นคน หยิ่งทนง จองหอง ทำให้เป็นที่ไม่พอใจกับชาวไบค์เกอร์ทั้งหลาย (มีคลิป)

 

 

“ตูจะบอกให้ฟังนะ นิยามขอคำว่าบ๊กไบค์มันไม่จำกัดที่ซีซีนะ เมฆ”