เรื่องที่คุณไม่รู้…ความอันตรายของผัก

login 4 health

ผัก คืออาหารที่เราต้องรับประทานทุกวัน และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย แต่ในผักนั้นก็มีสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน ซึ่งเราอาจพบในวิธีการผลิตหรือในการปรุงอาหารก็ได้ วันนี้เราจะมาดูกันว่า ผักมีอันตรายอะไรบ้าง

1. เชื้อแบคทีเรีย อาจเกิดมาจากขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การเก็บ การปรุง และการจำหน่าย ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ตัวอย่างเช่น ผู้ขนส่งผักนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องของความปลอดภัยและความสะอาดมากนัก คิดถึงแต่เรื่องที่ว่าต้องส่งให้ทันเวลาเท่านั้น ทำให้ละลายเรื่องของภาชนะบรรจุที่อาจมีความสกปรก รวมทั้งพาหนะขนส่งที่ไม่สะอาด รวมถึงคนที่ขนส่งอาจมีอาการเจ็บป่วยที่สามารถติดต่อได้ในขณะที่ทำงาน และนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการวางจำหน่ายที่มักจะวางผักไว้กับดิน และยังมีสาเหตุมาจากคนที่สัมผัส อุปกรณ์ใส่ผัก สถานที่และแมลง จึงทำให้เกิดเชื้อโรคปนเปื้อนได้

2. เชื้อไวรัส อาจเกิดจากการที่เราล้างผักไม่สะอาดล้างไม่ถูกวิธี และมีแมลงวันมาตอม จึงเป็นพาหะที่ทำให้เกิดเชื้อไวรัส อย่าง โรคไขสันหลังอักเสบ (โปลิโอ) โรคตับอักเสบ เป็นต้น

3. เชื้อรา ผักบางชนิดจัดอยู่ในประเภทอาหารแห้งด้วย เช่น พริก หอม กระเทียม ฯลฯ เมื่อได้รับความชื้นที่พอเหมาะ เชื้อราก็จะเจริญเติบโตได้ดี และสร้างสารพิษที่เรียกว่าอะฟลาทอกซิน ที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยความร้อน เมื่อร่างกายรับเข้าไปมากๆ อาจทำให้เกิดการสะสมจนเกิดเชื้อมะเร็งในตับได้ เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกซื้อให้ดีด้วย

4. พยาธิ เกษตรกรที่นิยมใช้อุจจาระสดเป็นปุ๋ยรดผัก และถ้าในอุจจาระสดนั้นมีไข่พยาธิปะปนอยู่ คนที่บริโภคผักที่ล้างไม่สะอาด หรือปรุงไม่สุก ไข่พยาธิก็จะเป็นตัวอ่อนอยู่ในลำไส้เล็ก และเป็นตัวแก่อยู่ในลำไส้ใหญ่ ในที่สุดไข่พยาธิก็จะออกมากับอุจจาระและแพร่กระจายออกไปได้ ถ้าไม่รู้จักวิธีการกำจัดที่ถูกสุขอนามัย เช่น โรคพยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า พยาธิไส้เดือน เป็นต้น

5. ยาฆ่าแมลง เกษตรกรนั้นจะใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อปราบศัตรูพืช เพื่อให้ผักดูเจริญเติบโต ดูสวยต้นอวบ พอนำไปขายก็จะได้ราคาดีและสามารถส่งขายได้ทันเวลา ทำให้มีสารพิษจากยาฆ่าแมลงสะสมอยู่ในผักเนื่องจาก ผักนั้นมีเนื้อเยื่ออ่อนและมีน้ำอยู่ในลำต้นมากและน้ำจะระเหยออกมาทางใบ จึงทำให้ดูดซึมสารพิษไว้ได้ง่าย เพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะรับประทานผักจึงต้องล้างผักให้สะอาดและถูกสุขอนามัยด้วย เพื่อให้เราปลอดภัยจากสารพิษที่ปนเปื้อนมา

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า แม้แต่ผักเองก็อาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ เพราะฉะนั้นเราจึงควรเลือกซื้อผักและทำความสะอาดให้ดีก่อนการรับประทานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง