เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั้นใช้ชำระล้างสิ่งสกปรก เมื่อไม่มีสบู่และน้ำ โดยเจลล้างมือจะผสมด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง โดยปัจจุบันเจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์สามารถพบได้ทุกทางเข้าและทางออก ในที่สาธารณะต่างๆ โดยแอลกอฮอล์จะทำงานและได้ผลในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส แต่แอลกอฮอล์ก่อให้ความแห้งแก่ผิวหนัง จึงอาจมีการเพิ่มมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ ลดอาการแห้งและระคายเคือง  เพื่อให้เจลล้างมือผสมแอลกอฮออล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณเล็กน้อยที่พอเหมาะ ขนาดเล็บของหัวแม่โป้งของผู้ใช้ แล้วหยดบนฝ่ามือและถูให้ทั่วฝ่ามือ รวมถึงบริเวณซอกเล็บ หากเนื้อเจลระเหยไปใน 15 วินาที โดยประโยชน์ที่ได้จากการใช้เจลแอลกอฮอล์นั้นมีดังนี้

  • สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยการใช้เจลล้างมือ ได้แก่ เชื้อวัณโรค เชื้อรา เชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ที่ทำให้เกิดโรคเริม เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี เชื้อไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโรต้า
  • ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยการใช้เจลล้างมือ ได้แก่ ไวรัสในกลุ่มที่ติดต่อในระบบทางเดินอาหาร เช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ และเชื้อเอนเทอโรไวรัส ที่ก่อให้เกิดอาการคล้ายหวัด หรือเป็นไข้ แต่ในบางกรณีอาจมีความรุนแรงมากกว่านอกจากนี้เชื้อไวรัสที่ให้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียบางชนิด ก็ไม่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยเจลล้างมือเช่นกัน
  • เจลล้างมือที่มีความเข้มข้นของเอทานอลระหว่าง 60-80% จะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคได้หลายชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ป้องกันได้ทันทีหลังการใช้ และป้องกันได้ในระยะเวลานาน แต่ก็ยังมีเชื้อโรคบางส่วนที่แอลกอฮอล์ไม่สามารถจัดการได้
  • เจลล้างมือผสมแอลกอฮออล์ สามารถพกพาได้ สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และประหยัดเวลา
  • การใช้เจลล้างมือพบความเสี่ยงจากโรคทางเดินอาหาร และ การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจลดลง
  • การใช้เจลล้างมือในชั้นเรียน สามารถลดการหยุดเรียนของนักเรียนได้ถึง 20 % และเด็กนักเรียนส่วนมากรู้สึกสนุกที่ได้ใช้เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์
  • ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์นั้น ส่วนมากในท้องตลาดมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการแห้งกร้านของผิวหน้ง และก่ออาการระคายเคืองค่อนข้างต่ำ

โดยเจลล้างมือแอลกอฮอล์นั้นมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์ไม่สามารถแทนที่การชำระล้างด้วยสบู่และน้ำ หากแต่ช่วยให้การทำความสะอาดสมบูรณ์มากขึ้น แต่ไม่สามารถขจัดคราบเปื้อน คราบสกปรก รอยโลหิต และเศษดิน ควรจะล้างให้สะอาดเสียก่อน ในกรณีนี้ ควรชำระล้างคราบต่างด้วยสบู่และน้ำเสียก่อน  การใช้เจลล้างมือจนเป็นนิสัยช่วยป้องกันเชื้อโรคบางจำพวกและ ลดโอกาสในการเจ็บป่วย