เคล็บลับสำหรับคนที่นอนไม่หลับ ให้หลับสบาย

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวเนื่องในวันนอนหลับโลก (World Sleep Day 2018) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม จากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการหลับ จากทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคน เห็นถึงความสำคัญและปัญหาของการนอนหลับ ว่า ประเทศไทย กำหนดจัดงาน ขึ้นระหว่างวันที่ 3 -10 มีนาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life : หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้ายต่างๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง”

ด้วยความร่วมมือกัน ระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้พบว่า 45 % ของประชากรโลกเรา เคยมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนอน โดยที่ 35 % อาจจะเป็นอาการนอนไม่หลับ ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วจะมีปัญหาขาดงานหรือทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาถึง 3 เท่า และการนอนไม่เพียงพอยังมีผลกระทบต่อ การเรียนรู้ และความจำ รวมถึงสมาธิในการทำงานต่างๆ ลดลง เมื่อ เทียบกับผู้ที่ไม่มีปัญหาการนอน นอกจากนี้ หากว่าการนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลทำให้การทำงานของระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ภาวะโรคอ้วน รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะเครียด โรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า

ต่อไปนี้จะเป็น 10 เคล็ดลับช่วยให้นอนหลับ ได้ดี ได้แก่

1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน

  1. ถ้านอนกลางวันเป็นประจำ ไม่ควรงีบกลางวันเกิน 45 นาที
  2. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป
  3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้าอัดลมประเภทต่างๆ และช็อกโกแลต 6 ชั่วโมงก่อนนอน
  4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนัก อาหารเผ็ด หรืออาหารหวาน
  5. ออกกาลังกายสม่ำเสมอ แต่ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอน
  6. ใช้เครื่องนอนที่ทำให้หลับสบาย
  7. ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและถ่ายเทอากาศ ได้สะดวก
  8. หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนทั้งหมดและหลีกเลี่ยงแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  9. ใช้ห้องนอนเพื่อการนอนและ กิจกรรมทางเพศเท่านั้น