เคล็ดลับ “ฟันขาว จัดเรียงสวย” ที่ดารานิยมใช้กัน

login 4 health

(รูปThaiSabuy)

วีเนียร์ (veneer) คือ การกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อย และปิดทับด้วยวัสดุเซรามิก ตกแต่งให้ฟันแข็งแรง ได้รูปสวยอย่างที่ต้องการ

วีเนียร์ มี 2 ประเภท คือ การเคลือบฟันเทียมที่ทำโดยตรงในช่องปากและการเคลือบฟันเทียมที่ทำนอกช่องปาก

การเคลือบฟันเทียมที่ทำโดยตรงในช่องปาก เป็นการใช้วัสดุอุดฟัน เช่น คอมโพสิตเรซินที่มีสีใกล้เคียงกับฟันจริงแล้วทาด้วยสารยึดติดกับฟันจริง ช่วยแก้ไขรูปร่างของฟันจริงได้ แต่ว่าต้องใช้เวลาทำนาน และต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย

การเคลือบฟันเทียมที่ทำนอกช่องปาก ทันตแพทย์จะทำการกรอผิวฟันเดิม พิมพ์ปากและเลือกสีฟันที่ต้องการ และนำไปผ่านกระบวนการในห้องแล็ปทำด้วยวัสดุพอร์ซเลน และระหว่างที่พิมพ์ฟันในห้องแล็ปจะใส่ผิวฟันชั่วคราวก่อน และพอพิมพ์ฟันเสร็จแล้วก็ให้นำผิวฟันชั่วคราวออก และใส่ผิวฟันจากพอรซเลนตามสีธรรมชาติของฟันข้อดี และข้อเสีย ของการทำวีเนียร์

ข้อดีของวีเนียร์

ได้รูปฟันที่ขาวสะอาด เรียงตัวสวย  และสามารถเลือกรูปแบบของฟันได้ดั่งใจ และช่วยป้องกันผิวฟันจากเคลือบฟันหลุดหรือเป็นคราบจากชา กาแฟได้ ช่วยลดความห่างของฟัน ปกปิดสีฟันที่มีความผิดปกติ และมีอายุการใช้งานยาวนาน 10-15 ปี จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

ข้อเสียของวีเนียร์

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แบบใช้คอมโพสิตเรซินเริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อซี่ ส่วนวีเนียร์แบบพอร์ซเลนเริ่มต้นที่ซี่ละ 9,000 บาทต่อซี่ และก่อนที่จะทำต้องรักษาโรคในช่องปากให้หายเสียก่อน การทำวีเนียร์ด้วยการใช้คอมโพสิตเรซินอาจทำให้ดูแลขอบวัสดุได้ไม่ดี อาจมีอาหารเข้าไปติดค้าง รวมถึงมีความคงทนของสีและมีความเรียบเงาน้อยกว่าพอร์ซเลน และพยายามหลีกเลี่ยงการกัดหรือใช้ฟันหน้าแทะของแข็ง เพราะอาจทำให้วีเนียร์เสียหายได้และในการทำวีเนียร์ ต้องมีเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยๆ 3 ครั้ง