ฮวงจุ้ยนอกบ้านสำคัญและควรให้ความสนใจ

บ้านที่ดีก็ควรจะสวยทั้งบ้านและบริเวณรอบนอกของบ้าน พื้นที่รอบบ้านก็มีส่วนสำคัญอย่างมากช่วยแสดงถึงภาพลักษณ์ทั้งหมดของเจ้าของบ้านได้ รวมทั้งบริเวณรอบบ้านนั้นก็ย่อมมีผลต่อหลักฮวงจุ้ยในบ้านด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละจุดก็มีเทคนิคและความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไป ควรเลือกใช้และทำการจัดวางให้บริเวณนอกบ้านสมพันธ์กันดังนี้

  • การเลือกที่อยู่อาศัยหรือการเลือกที่ดิน สิ่งสำคัญในการเข้าอยู่อาศัยที่ดินนั้นมีความสำคัญ ก่อนจะซื้อที่ดินและปลูกบ้าน ที่ดินนั้นจะต้องมีพลังชี่ที่ดี มีความเคลื่อนไหว เต็มไปด้วยความชุ่มชื่น วิธีในการเลือกที่ดินที่ดีที่สุดคือหากด้านหลังบ้านพอจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย พื้นที่หลังบ้านของคุณควรจะสูงกว่าพื้นที่หน้าบ้าน ส่วนด้านหน้าก็ควรเปิดโล่งเพื่อรับพลังดีๆ ส่วนด้านขวาก็ควรสูงกว่าด้านซ้ายของบ้านเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนและทำให้เจริญรุ่งเรือง
  • ทางเข้าหรือประตูหน้า บริเวณประตูหน้าบ้านหรือทางเข้าหลักของคุณว่าพลังชี่ไหลเวียนดีหรือไม่ สิ่งที่จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยบริเวณประตูทางเข้าบ้านได้ก็คือการแขวนกระจก 8 เหลี่ยมไว้ตรงประตูหน้าบ้าน นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่หน้าบ้านก็ควรจัดการเก็บของที่ไม่ได้ใช้ หรืออะไรที่เกะกะขวางทางหน้าบ้านเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าพลังงานลบให้พ้นไปนำพาพลังงานดีเข้าสู่บ้าน
  • สีภายนอก ในการใช้สีทาภายนอกบ้านนั้นมีความสำคัญ ควรการเลือกทาสีที่มีความกลมกลืน เน้นความเป็นธรรมชาติ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงสีบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพราะการเลือกสีทาภายนอกย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน นอกจากนี้หลักในการเลือกสีทาภายนอกอาจยึดจากธาตุเกิดของสมาชิกภายในครอบครัวได้ด้วย
  • พื้นที่ในสวนและต้นไม้ ฮวงจุ้ยที่ดีภายในบริเวณบ้านก็ควรมีสวนและต้นไม้ ส่งเสริมให้บ้านนั้นมัพลังงานต่างๆ มากขึ้น และมีผลต่อหลักฮวงจุ้ย ซึ่งสวนไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่แต่ควรทำให้สวนเขียวสดชื่นตลอดทั้งปี รวมถึงเลือกใช้กระจก 8 เหลี่ยมสำหรับการจัดฮวงจุ้ยสวน เพียงเท่านี้ก็ส่งเสริมให้บ้านนั้นร่มรื่น น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านไม่นิยมปลูกเพราะทำให้บ้านไม่ดูโปร่ง โล่ง สบาย ดังนั้นถ้าจะมีต้นไม้ใหญ่นอกบ้านแนะนำให้ย้ายต้นไม้ไปปลูกทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของบ้านจะดีกว่า และต้นไม้ก็ไม่ควรอยู่ใกล้บ้านมากจนเกินไป