อาการไอเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุเสี่ยงโรค “หอบ”

login 4 health

สำหรับ “โรคหอบหืด” นั้นเป็นโรคที่ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ สำหรับใครหลายๆ คนเนื่องจากเป็นโรคทั่วไปที่เกิดขึ้นได้และอาจจะเป็นโรคหอบหืด ไม่ได้เป็นเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะยังเป็นโรคของพื้นที่ประกอบจากกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือนอกพื้นที่จัดการไอเรื้อรังเพียงอย่างเดียวได้ด้วย ซึ่งจะมีอาการที่โดยไม่ทราบสาเหตุดังนั้น จึงอธิบายดีกว่าว่าอาการดังกล่าวเป็นอย่างไร

สำหรับโรคหอบหืดที่มีอาการไอเรื้อรังอย่างเดียวนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาการหนักที่เป็นอาการไอแห้งๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดชนิดนี้ จะไม่มีอาการหอบหืดประเภทอื่นเลยอย่างเช่นกายการหายใจถี่หรือมีเสียงหวีดขณะหายใจบางครั้ง โรคหอบหืดชนิดนี้จะมีอาการไอที่เกิดขึ้นนานถึง 6 ถึง 8 สัปดาห์และไอจะเกิดขึ้นกลางดึกจนทำให้ผู้ป่วยต้องตื่นขึ้นมา และเกิดขึ้นในตอนกลางวันจึงทำให้ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณได้

ปัจจัยที่ทำให้โรคหอบหืดเกิดขึ้นจากอาการไอเรื้อรังอย่างเดียว นั้นสาเหตุคือยังไม่ทราบสาเหตุได้อย่างชัดเจนแต่อาการไออาจจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วย สูดเอาสารก่อภูมิแพ้หรือผู้ที่อยู่ในสภาพอากาศที่เย็นอาการไอยังเกิดขึ้นได้เช่นกัน หลังจากเกิดการติดเชื้อแล้วนั้นระบบหายใจ จะไม่ปกตินอกจากนี้การอาจจะเกิดขึ้นโดยการใช้ยา ซึ่งเป็นยาที่ทำให้เกิดอาการความดันโลหิตหัวใจล้มเหลวรวมถึง โรคต้อหินและโรคตาอื่นๆ อีกด้วย และเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคุณ

สำหรับการรักษาอาการโรคหอบหืดที่มีอาการไอเรื้อรังอย่างเดียวนั้น อาการดังกล่าวนั้นสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาพ่นแก้หอบหืด ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญหรือเป็นตัวอย่างที่สำคัญ

ที่จะทำให้อาการดีขึ้นภายใน 6 ถึง 8 สัปดาห์หรือเดียวอาการไอเช่นนี้นั้นเป็นโรคหอบหืดชนิดหนึ่งที่มีลักษณะทางอาการที่เรียกได้ว่าเป็นอาการที่ไอแห้งๆ และผู้ป่วยอาจจะมีอาการหอบหืดอื่นๆด้วย ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการนี้ได้อย่างชัดเจน แต่สามารถที่จะรักษาและช่วยให้อาการดีขึ้นได้