อันตราย! “ยาทรามาดอล” ใช้มากๆ อันตรายถึงชีวิต

login 4 health

(รูปzcooby)

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ บอกว่าทรามาดอล คือ ยาแก้ปวดในกลุ่มโอพิออยล์ ตัวยามีอยู่อยู่ 2 แบบ คือ ยาเม็ดและยาแคปซูล สำหรับอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาคือ คลื่นไส้ มือและใจสั่น ความดันต่ำ ง่วง ถ้าใช้ในปริมาณมากอาจถึงขั้นชักและเสียชีวิตได้ และเนื่องจากยานี้มีผลข้างเคียงมาก จึงต้องมีแพทย์ควบคุมในการใช้ยา

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าว่า ยาทรามาดอล ทำให้เราติดได้ หากเรารับยามานาน และเลิกทันทีทำให้เกิดอาการถอนยาได้ ในรายที่เลิกไม่ได้ ต้องเข้ารับการบำบัดอาการถอนยาจากแพทย์

สำหรับใครที่ใช้ยาทรามาดอลผิดประเภท โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มีการใช้ยาตัวนี้แทนสารเสพติดต่างๆ อาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงขึ้นได้ ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องคอยให้ความรู้และกวดขันเรื่องนี้ให้มาก ส่วนใครต้องการขอคำปรึกษาให้คุณนั้นโทรหา 1165 สายด่วนยาเสพติด รวมทั้งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ยาบางประเภทไม่ควรนำมาใช้อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ต้องมีการจ่ายยาหรือตรวจอาการโดยแพทย์อย่างละเอียด เพราะว่ามีผลข้างเคียงสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวได้ ซึ่งเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์มากมายในเรื่องของการใช้ยาเกินขนาดอยู่แล้ว แม้กระทั่งยาพาราเซตามอล ถ้าใช้เกินขนาดก็ส่งผลต่อร่างกายได้เช่นกัน เราจึงต้องระมัดระวังในการใช้ยาทุกชนิด ด้วยการอ่านฉลากก่อนใช้ยาและปฏิบัติตามด้วย เพื่อให้เราปลอดภัยในการใช้ยาและเกิดประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูงสุด