อันตรายจากคอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนนั้นเป็นวัสดุที่มีลักษณะใสๆ และมีประโยชน์หลักๆดังนี้

รักษาโรคของกระจกตาบางโรค เช่น กระจกตาทะลุ กระจกตาเป็นแผล หรือกระจกตานูนผิดปกติ

-แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาตายาว หรือสายตาเอียง (เช่นเดียวกับการใช้แว่นตา)

-ความสวยงาม cosmetic contact lens เช่น คอนแท็กเลนส์สี และคอนแท็กเลนส์ตาโต

และสำหรับอันตรายของคอนแทคเลนนั้นมีดังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

-เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็นอันตรายเช่นเดียวกับการใช้คอนแทคเลนส์ทั่วไป คือ อาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นหนอง จากการใช้คอนแทคเลนส์ผิดวิธี ไม่รักษาความสะอาด หรือใส่คอนแทคเลนส์นอน จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตา อาจทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นตาบอดได้

นอกจากนั้น การใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่เปลือกตา (Giant papilla conjunctivitis) ทำให้มีอาการเคืองตา ตาแดง และไม่สบายตา และใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่ทน จนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุด

-เกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น เนื่องจากคอนแทคเลนส์แฟชั่นมีขายกันแพร่หลายอย่างทั่วไป และมีหลากหลายราคา อาจไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพ วัสดุ และราคา บางกรณีอาจเกิดจะอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแทคเลนส์ หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแทคเลนส์ได้

สำหรับความต่างระหว่างคอนแทคแลนสีกับคอนแทคเลนตาโตนั้นมีความต่างกันดังนี้ คอนแทคเลนส์ตาโตคือคอนแทคเลนส์สีชนิดหนึ่ง ที่มีการนำสีมาวาดบนผิวคอนแทคเลนส์ให้มีลักษณะรูปร่างคล้ายม่านตาแต่จะมีขนาดวงของสีโตกว่าขนาดกระจกตาดำปกติ และใช้สีที่ทำจากวัสดุที่ให้ความแวววาวของสีมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ตาโตจะดูเหมือนกระจกตาดำมีสีสันสดใสและมีขนาดของดวงตาดำโตขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้เปลือกตาเปิดโตได้มากขึ้นแต่อย่างใด