อันตรายจากขนมขบเคี้ยว น้ำตาล-โซเดียม เยอะ

login 4 health

(รูปจากishida)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า โซเดียมที่อยู่ในขนมขบเคี้ยว ถ้าร่างกายได้รับมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิด โรคไต ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน และโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ต่อไป เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอันตรายที่เกิดจากโซเดียมกัน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกลือเกิน 5 กรัมต่อวัน หรือ 2,000 มิลลิกรัม แต่ว่าในซุปก้อน 10 กรัม มีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,760 มิลลิกรัม เป็นต้น ซึ้งทำให้เด็กๆ รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมากกว่าปริมาณที่กำหนด

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เด็กๆ ที่ได้รับโซเดียมมากเกินกว่าที่กำหนด อาจทำให้ไตเสื่อม พ่อแม่จึงควรใส่ใจเรื่องอาหารการกินของลูกให้มาก ไม่ควรปรุงรสเพิ่มหรือไม่ควรให้เด็กทานขนมกรุบกรอบและอาหารแปรรูปมากไป และ ควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ เพื่อดูปริมาณของโซเดียมด้วย

พ่อแม่ควรให้เด็กทานผักและผลไม้ในทุกมื้อและควรให้ดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอ ลดการทานอาหารรสจัด ก็จะทำให้สามารถลดปริมาณโซเดียมที่จะเข้าไปสะสมในร่างกายลงได้

ทั้งหมดนี้คือ การพูดถึงอันตรายจากโซเดียมที่ส่งผลต่อร่างกายของเด็กๆ และไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่ต้องระวังเรื่องโซเดียม ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็เหมือนกัน ด้วยการทำงานที่เร่งรีบทำให้เรานั้นละเลยที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ทำให้เรานั้นเกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของเราเองนั่นแหละ และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย เพื่อให้คุณแข็งแรง และมีรูปร่างที่สมส่วนสวยงามด้วย งั้นต่อไปนี้เราต้องพยายามดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นด้วย เพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาได้