ออกกำลังกายขนาดไหน ถึงลดน้ำหนักได้

login 4 health

(รูป iPhone AppTube)

ต้องทำความเข้าใจว่า คนที่จะลดน้ำหนักลงได้นั้น ต้องมีวินัยในตนเองและต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้ตามที่ตัองการโดยหากเราต้องการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ ½ กิโลกรัม เราต้องออกกำลังและเผาผลาญพลังงานให้ได้ 3,500 กิโลแคลอรี่ จากตัวเลขนี้จะเห็นว่าเราไม่สามารถอกกำลังกายได้ภายในวันเดียว เราจึงต้องออกกำลังกายอย่างเพียงพอและต่อเนื่องหลายวัน เพื่อจะลดน้ำหนัก ½-1 กิโลกรัม และวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักให้ได้ ½ กิโลกรัม

หากคุณต้องเดินหรือวิ่งเหยาะๆ ในระยะทางครึ่งกิโลเมตร คุณจะเผาผลาญได้ 100 แคลอรี่ แต่ว่าถ้าคุณเดินหรือวิ่งประมาณ 50 กิโลเมตร คุณจะลดได้ครึ่งกิโลกรัม แต่บอกเลยว่า ตัวเลขของการเผาผลาญแคลอรี่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว ความเร็วในการเดินหรือวิ่ง การควบคุมอาหาร เป็นต้น

แต่ถ้าคุณเดินด้วยความเร็วประมาณ  6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประมาณครึ่งชั่วโมง และทำอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ จะสามารถลดน้ำหนักได้คร่าวๆ ½ กิโลกรัมภายในเวลา 3 อาทิตย์ครึ่ง แต่ว่าต้องทานอาหารให้ได้แคลอรี่เท่าเดิมทุกวัน โดยถ้าคุณลดน้ำหนักลงโดยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารจะช่วยให้สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น

หากลดปริมาณแคลอรี่ และเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้น ก็จะสามารถลดน้ำหนักได้มากขึ้น ในเวลาที่น้อยลงไป และต้องทานโปรตีนให้มากขึ้น ลดคาร์โบไฮเดรตลง ควรเพิ่มผักผลไม้ และดื่มน้ำให้เพียงพอ ควรออกกำลังกายต่อเนื่อง ครั้งละ 30-90 นาที อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ รับรองว่าคุณจะลดน้ำหนักได้แน่นอน ไม่เชื่อลองทำตามดู แต่ต้องทำแบบมีวินัยต่อเนื่องและทำด้วยความสุข น้ำหนักก็จะลดลงโดยไม่ต้องเครียดมากเกินไป