อยุธยาสั่งย้ายช้าง ออกจากพื้นที่มรดกโลก

login 4 news

ควาญช้าง นำทางจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด ไปให้บริการกับนักท่องเที่ยว ภายในพื้นที่มรดกตามปกติ แต่ว่าค่อนข้างเงียบเหงา หลังจากที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ทำหนังสือแจ้งเตือน ให้นำทางออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน เจ้าของวงช้างพญา ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ที่เช่าปีต่อปีก่อนที่จะมาอยู่ในความดูแล ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เงินรายเดือนที่มอบให้อุทยานเดือนละ 10,000 บาท ก็เป็นเพียงเงินช่วยบริจาคเท่านั้นการที่มีหนังสือดังกล่าว ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับช้างแล้ว ก็อีกหลายอาชีพที่อยู่รวมกัน มานานกว่า 20 ปี

โดยทางควาญช้างเองนั้น ได้เผยว่าเมื่อ 24 ปีที่แล้วอนุญาต โดยการในกลุ่มชุดนั้นว่าเห็นดี เห็นงามในการฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างอยุธยา กับขึ้นมาใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยคำว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่มรดกโลกที่ผ่านมา ก็มีการปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือ ทางผู้ประกอบการปางช้าง และอุทยานนั้นต้องมาหารือร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับผู้ที่เป็น เจ้าของสถานที่คือคือ 2 หน่วยและมีวัตถุประสงค์ เหมือนกันคือทางกรมศิลป์เอง ก็มีหน้าที่และอนุรักษ์โบราณสถาน ในการจัดระเบียบให้ดี ช้างเอง มีหน้าที่ดูแลมันต้องแยกเรื่องจะถามว่าช้างอยุธยา คนมีช้างน้อยผมก็คิดว่าจำเป็น ในการประชาคมเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง ของจังหวัดอยุธยาหาที่อยู่ เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึง ก็คงเป็นคนละประเด็นกันส่วนรายละเอียดนี้ คงต้องไปคุยกัน

ขณะที่ นางสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยืนยันนะคะว่าการทำหนังสือแจ้งเตือน กับวังช้างอยุธยาดังกล่าว ได้มีการแจ้งเตือนรวมทั้งสั่งระงับ การก่อสร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ประกอบกับ เป็นการหมดสัญญาปีต่อปี ส่วนเหตุผลที่ต้องการขอพื้นที่ คืนพื้นที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ใหม่ จึงทำหนังสือแจ้งเตือน ให้ออกภายใน 30 วัน เพื่อขอพื้นที่โบราณสถานคืน