องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ และเปิดเผยผลตอบแทนของรัฐ

login 4 news

การเปิดซองประมูล การให้ผลตอบแทนรัฐจากร้านค้าปลอดภาษี หรือดิวตี้ฟรี จะดำเนินการในลักษณะแยกสัญญาแล้ว แต่ผลที่ออกมาบริษัทคิงพาวเวอร์ ก็ชนะในทุกสนามบิน เหลือแค่จุดรับส่งสินค้าและ Duty Free ที่สนามบินดอนเมือง ก็คงจะเป็นรายเดิมที่ชนะได้ไม่ยาก เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลผู้ชนะว่า มีความโปร่งใสสิ่งใดผลการเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทน การเงินของเอกชน 3 รายวันนี้ ที่ยื่นข้อเสนอประมูลโครงการจำหน่ายสินค้า ปลอดอากรหรือดิวตี้ฟรี 3 ท่าอากาศยานภูมิภาค ก็คือภูเก็ตเชียงใหม่ และหาดใหญ่ ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 คือบริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรีนะครับ ได้คะแนน 96 คะแนน ลำดับที่ 2 บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด ประเทศไทยได้ 86 คะแนน ลำดับที่ 3 บริษัทการบินกรุงเทพได้ 84 คะแนน

ในกรณีได้เปิดประตูโครงการดิวตี้ฟรี และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งก็เป็นกลุ่มคิงพาวเวอร์ ชนะการประมูลไปแล้วเช่นกัน นายวิทวัส วิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแกรนด์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ จำกัดมหาชน ยอมรับว่าเสียดายที่คาดหวังไม่ชนะการประมูลครั้งนี้ ซึ่งเดิมทีตั้งเป้าหมายที่จะร่วมมือกับพันธมิตร ในการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะมีการนำสินค้าของไทยไปรุกตลาดร้านค้าปลอดภาษี ในต่างประเทศอีกด้วย ขณะที่ นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ระบุว่าการประมูลร้านค้าปลอดภาษี ในสนามบินเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัย

โดยมีการทักท้วง ตั้งแต่ก่อนเริ่มการประมูล ถึงกติกาที่ไม่ชัดเจนและการไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พยายามจะเรียกร้อง ให้หน่วยงานรัฐเปิดข้อมูล และให้ใช้ข้อตกลง แต่ก็ไม่เป็นผลจนนำให้นักลงทุนต่างชาติ ไม่เชื่อมั่นและนักลงทุนบางรายถอนตัวออกไป ซึ่งขณะนี้การประมูลสิ้นสุดแล้ว เพื่อความโปร่งใสก็ควรจะเปิดเผยข้อมูล ผู้ชนะการประมูลถึงผลประโยชน์ ที่จะตอบแทนให้กับ ทุกคนอยากกินก็ ถือว่าให้มีการเปิดเผยผลของการประมูล ออกมาให้มันชัดว่าคุณที่ได้คะแนนกัน คะแนนที่เป็นผลประโยชน์ มันเป็นยังไงใครได้เท่าไหร่ภายใต้เงื่อนไข อะไรบ้างอะไรที่เรียกว่าเป็นการตัดสิน ทางด้านเทคนิคเป็นสิ่งที่คนอยากเห็น