ห้องรับแขกแต่งอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

/ March 13, 2018

ห้องรับแขกถือเป็นห้องที่มีความสำคัญเพราะเป็นส่วนแรกของบ้านที่ใช้สำหรับการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน หลายคนจึงมักตกแต่งให้ห้องรับแขกนั้นดูดีเป็นพิเศษ  โดยหลักการตกแต่งห้องรับแขกนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในตำแหน่งและทิศทางและองค์ประกอบโดยรวมของห้องรับแขก โดยการแต่งห้องรับแขกนั้นให้ถูกหลักฮวงจุ้ยมีดังนี้

ห้องรับแขกจึงถือว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญในบ้านอย่างมากเลยห้องหนึ่ง เพราะเป็นพื้นที่ๆใช้ร่วมกัน เป็นพื้นที่ใช้ในการต้อนรับแขกเมื่อมาบ้าน ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ๆ ต้อนรับคนที่ไปมา การที่มีบ้านที่สะอาด สว่าง และถูกหลักฮวงจุ้ยก็จะช่วยส่งเสริมให้มีกิจการงาน และ ให้ความเป็รสิริมงคลแก่คนในบ้านอีกด้วย