หลายพื้นที่ทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสำรอง

หลายพื้นที่ทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสำรอง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงเดินหน้ารับบริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่องจากขาดแคลนโลหิต เพื่อรักษาคนไข้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป O และกรุ๊ป A เจ้าหน้าที่ระบุว่า โรงพยาบาลต้องผ่าตัดผู้ป่วย โรคหัวใจ หลายคนทำให้ปริมาณการ ใช้เลือดเพิ่มจากเดือนละ 1800 ยูนิต เป็นเดือนละ 2000 ถึง 2200 ยูนิต เบื้องต้นได้แก้ปัญหา เฉพาะหน้า โดยขอให้ญาติคนไข้ที่ใช้เลือกระหว่างทำการรักษา ให้บริจาคเลือดกับคืน ให้กับโรงพยาบาลเช่นเดียวกับ จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนทยอยเข้าบริจาคโลหิต ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการรับบริการโลหิตก่อน ส่งมอบให้โรงพยาบาล ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือก็คือเชียงใหม่เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน แต่ละปีจะต้องใช้โลหิต ในการผ่าตัดและรักษาคนไข้ปีละกว่า 90,000 ยูนิต

โดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่ ที่ต้องใช้โลหิต 30 ถึง 50 ยูนิตต่อผู้ป่วย 1 คน แต่ที่ผ่านมาได้รับบริจาคจำนวน 60000 ยูนิตเท่านั้น โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปเอที่ขาดแคลนมากที่สุด อาจจะมีแบบคุณหมอต้องเลื่อนผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้ ก็เนื่องมาจากว่าปริมาณโลหิต ที่คุณหมอคาดว่าจะต้องใช้ ในการผ่าตัดนะค่ะอาจจะยังไม่ครบตามจำนวนอย่างเช่นว่า เคสผ่าตัด จะใช้ประมาณ 50 ยูนิต แต่เวลาผ่าตัดจะได้แค่ 40 Unit อย่างนี้ คุณหมอก็ต้องรอไปให้ครบ ตามจำนวนก่อน ถึงจะประเมินใช้ในการผ่าตัดได้ เช่นเดียวกับตู้เก็บโลหิตสำรอง ของธนาคารเลือดศูนย์อุดรธานี ที่ใช้เก็บเลือดที่รับบริจาคเลือดสำรอง

ส่วนใหญ่จะเป็นเลือดกรุ๊ป B และกรุ๊ป AB ส่วนเลือดกรุ๊ป O และ A มีจำนวนน้อยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเปิดเผยว่าธนาคารเลือด ของศูนย์อุดรธานีปกติจะมีผู้มา บริจาคโลหิตวันละประมาณ 50 คนและทางศูนย์จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากโรงพยาบาลต้องใช้เลือด วันละ 100-150 Unit ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก

แต่ว่าต้องใช้เลือดกับผู้ป่วย ผ่าตัดใหญ่มีผู้มาบริจาควันนึง ประมาณ 50 หลายครั้งแล้ว ต้องออกไปหน่วยข้างนอก ถ้าโชคดีก็ได้สักร้อยนึง แต่ปริมาณการใช้เนี่ย 150-200 ทุกวัน เหตุการณ์ที่มาบริจาคในบางครั้งบางวันก็ได้กลางวัน ก็ไม่ได้เดือนนึง ขาดแคลนเลือดเป็นอย่างมาก เพราะว่าเรามีการประชุมมาจากหัวใจมันจะใหญ่

ซึ่งใช้เลือดอย่างมากผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ยังระบุอีกว่าธนาคารเลือดศูนย์อุดรธานียังต้องจัดสรรเลือก ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายอีก 7 แห่ง ควรทำให้มีความต้องการใช้เลือด ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป A และกรุ๊ปโอที่ขาดแคลน