หลังผ่ากระเพาะ อาหารจะย่อยได้ไหม?

login 4 zodiac

(รูป Rakluke)

ร่างกายเราไม่ได้มีกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่เอาไว้ย่อยอาหารเพียงส่วนเดียว ส่วนแรกของการทำงานของระบบย่อยอาหาร อยู่ที่ฟัน  เราต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน เพื่อให้ระบบย่อยอาหารอื่นๆ ทำงานต่อได้ง่ายขึ้น และยังมีหลอดอาหารที่ช่วยลำเลียงอาหารไปสู่ลำไส้เล็กโดยตรง และในลำไส้เล็กจะมีเอนไซม์และน้ำย่อยใน

ดังนั้นหากเราไม่มีกระเพาะอาหารแล้ว เราก็ยังสามารถทานอาหาร และย่อยอาหาร จนสารอาหารดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้เหมือนเดิม แต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารเล็กน้อย โดยต้องเลือดทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่น  ข้าวต้ม โจ๊กอ่อนๆ และอาหารย่อยง่ายอื่นๆ หลังจากปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวและรับประทานได้มากขึ้น เพราะลำไส้เล็กจะเกิดการขยายตัว และสามารถรับอาหารได้มากขึ้น

วิธีทานอาหาร เมื่อไม่มีกระเพาะอาหาร

เริ่มแรก เลือกทานอาหารที่ย่อยง่าย มีขนาดเล็ก และรสอ่อนๆ อย่าง ข้าวต้ม โจ๊กให้แบ่งเป็นมื้อย่อยๆ หลายๆ มื้อ โดยแบ่งเป็น 5-6 มื้อต่อวัน เคี้ยวให้นานขึ้น ก่อนกลืน หากทานอาหารแล้ว รู้สึกจุกเสียด แน่นท้อง ควรหยุดทานทันที และห้ามดื่มน้ำขณะทานอาหาร งดดื่มน้ำ 30 นาทีก่อน และหลังทานอาหาร เพราะน้ำจะทำให้อาหารผ่านลงไปสู่ลำไส้เร็วเกินไป และพยายามเลือกอาหารแข็งและนำไปต้มหรือนึ่งแล้วเคี้ยวให้ละเอียด เพื่อให้ลำไส้เคยชินกับการทานอาหารโดยไม่มีกระเพาะอาหารมากที่สุด

และนอกจากนี้หากเกิดความผิดปกติต่อร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไป เพราะว่าเราจะต้องทานอาหารเข้าไปทุกวัน เพราะร่างกายของเราต้องใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานนั่นเอง จริงอยู่ที่เราสามารถทานอาหารได้ โดยไม่มีกระเพาะ แต่ว่าก็ต้องเลือกทานและพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากไว้ด้วย แบบนี้จึงต้องฝึกกินให้เกิดความคุ้นชินมากๆ