หมากพืชเศรษฐกิจที่คนหลงลืม…มากด้วยสรรพคุณ

/ April 9, 2018

การกินหมากนั้นอยู่คู่กับไทยมาแต่สมัยโบราณ แต่ในปัจจุบันคนไทยกินหมากน้อยลงมาก หรือแทบจะไม่กินกันแล้ว โดยหมากใช้เป็นเครื่องต้อนรับแขก  และนำมาใช้ในพิธีทางศาสนาต่างๆ หมากเป็นพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต เพราะคนไทยนิยมกินหมากตั้งแต่เจ้านายถึงชาวบ้านคนธรรมดา แต่ในปัจจุบันหมากเป็นพืชเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมมากกว่า เพราะมีการส่งออกเพื่อจำหน่ายต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี อีกทั้งหมากยังเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยาก โรคและแมลงรบกวนน้อย การลงทุนไม่สูง โดยหมากนั้นมีสรรพคุณที่มากมายช่วยรักษาอาการป่วยต่างๆได้ดี สามารถใช้ได้ทุกส่วนโดยมีสรรพคุณดังนี้