หนองบัวลำภู โมเดลแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง

หนองบัวลำภู โมเดลแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง

อาสาสมัคร ได้ทำการเดินให้ชาวบ้านได้รับทราบถึง ผลกระทบจากสารเคมี คือหนึ่งในกิจกรรมที่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านวังโป่ง อำเภอเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากตัวแทน อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการแจ้งจัดการของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลําภู นำมาปฏิบัติในชุมชน และชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมกว่า 6 พันไร่

ข้อมูลการใช้สารเคมีกว่า 300 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ระบบว่าการขยายผลในระดับชุมชนคือ เป้าหมายของการให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นถึงโทษ และอันตรายจากสารเคมี ตำบลทุ่งหวัง ให้ประชาชนลดการใช้สารเคมี ให้ได้มากที่สุด

ผ่านการขับเคลื่อน จากตัวแทนชาวบ้านหลังจาก พบว่าการส่งตรวจสอบน้ำ โดยเฉพาะน้ำประปามีสารเคมีตกค้างในประมาณสูง เลิกการใช้สารเคมีและเกษตรพอเพียง เป็นเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นการที่ให้กำลังใจให้คนทั้งจังหวัด ไม่ค่อยคงไม่สามารถใช้ ใช้แค่พอจะทำได้พัฒนานโยบายว่า อนุมัติงบของจังหวัดนนท์ 1.3 ล้านบาท เพื่อสำหรับทุกตำบลว่าการตกค้างสาย ขนาดไหน ก็มี 261 ตัวอย่างก็เลยได้สำรวจถ้ำจังหวัด ก็พบว่าทุกตำบลคือ เราสำรวจอยู่ 460 ตัวอย่างดินตะกอน ดินน้ำ ผัก ก็เพราะว่ามันจะตกค้างไม่แตกต่างจากเมืองไทย

สำหรับเกณฑ์การจบได้ จากการเป็นคนกลางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลําภู ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบเหลือจ่ายของ จังหวัดประมาณ 1 ล้าน 1 แสนบาทเพื่อจัดอบรม ให้ความรู้กับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านหมู่บ้านลาบอุบล รวม 719 หมู่บ้านเพื่อนำไปต่อยอดและปฏิบัติจริง

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่อยากจะแนะนำเลยก็ว่าได้ และเป็นต้นแบบที่จะทำให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นโมเดลแก้ไขปัญหา จากสารเคมีที่ตกค้างที่มีปริมาณที่สูงเป็นอย่างมาก จึงทำให้เป็นห่วงโครงการที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก

ในขณะนี้เลยก็ว่าได้ และค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก หรืออีกหนึ่งทางเลือกที่ง่าย ที่จะตอบโจทย์ให้กับใครหลายคนได้ ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน และเป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่าง ที่จะนำไปพัฒนาให้ใช้ได้ทั่วประเทศอีกด้วย