ส่งคนไทยจากอู่ฮั่นกลับบ้านเรียบร้อย หลังจากตรวจคัดกรองโรค โควิด-19

ส่งคนไทยจากอู่ฮั่นกลับบ้านเรียบร้อย หลังจากตรวจคัดกรองโรค โควิด-19

วันนี้คนไทย 137 คน ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว และจากการตรวจครั้งล่าสุด นั้นไม่พบเชื้อ หลังจากนี้ไปจะเข้าสู่การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่กักตัวที่ถูกใช้มาก่อนหน้านี้ วันและฐานทัพเรือก็จะกลับมา ให้บริการตามปกติ 12 คนนี้ เป็นชุดแรกที่ออกมาจากอาคารรับรองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อกลับบ้าน

หลังจากที่พวกเขาครบกำหนดการ เฝ้าสังเกตอาการติดเชื้อไวรัส หลังจากกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จำนวน 14 วัน ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่พบเชื้อทำให้ 137 คน ได้กลับบ้านทั้งหมด กลุ่มแรกในหญิงตั้งครรภ์ แม่และเด็ก ตามด้วยผู้ที่มีญาติมารอรับ และสุดท้ายเป็นกลุ่มที่กระทำ โดยรถบริการของกองทัพเรือ 93 คน ตามเส้นทางภูมิลำเนาเช่น ตามสถานีขนส่งสนามบิน ที่มารอรับตั้งแต่ช่วงเช้าแสดงความดีใจ ที่ได้รับญาติกลับบ้านและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลอย่างดี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมภารกิจ ในการส่งคนไทยกลับบ้าน โดยยืนยันว่ากระทรวงใดทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการควบคุมป้องกันการระบาด เนี่ยเรามีความมั่นใจว่าการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสของเรา เราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แล้วก็คิดว่าสถานการณ์ก็คงจะขับจะเดินต่อไป เพียงแต่ว่าการทำงานของทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะกระทรวงสาสุขก็เตือน อย่างอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด มีการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับที่ผ่านมา มีกิจกรรมให้คำแนะนำให้ความรู้ ในการดูแลตัวเองและจะมีระบบเฝ้าระวัง ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จะเข้าไปดูแลต่อเนื่อง โดยจะสอบถามอาการเป็นระยะด้วยการ โทรศัพท์รวมทั้งกิจกรรมบอกเล่าความในใจ และความประทับใจที่มาอยู่ร่วมกัน หลังจากนี้จะทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆในอาคารรับรองสัตหีบ ด้วยการฆ่าเชื้อคาดว่าใช้เวลากี่วัน จากนั้นกองทัพเรือจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ ในขั้นตอนการทำความสะอาด