สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช

login 4 travel

หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเด่นคือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ หากมีใครที่อยากไปเที่ยวที่นี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ได้ชิมอาหารพื้นเมืองของที่นี่ และยังได้พักในที่พักมีมีรูปแบบ โฮมสเตย์ แต่ถ้าคุณมาในช่วงหน้าผลไม้ คุณก็จะได้ชิมผลไม้นานาพันธุ์ที่แสนอร่อย ชาวบ้านที่นี้มีอาชีพหลักคือ การปลูกผลไม้ มาตั้งแต่อดีต เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เป็นต้น และท่านจะได้ชมเรือที่ถูกขุดขึ้นมา มีชื่อเรียกแต่เดิมว่า เรือเหนือ ในอดีตชาวบ้านก็ใช้เรือลำนี้คอยบรรทุกพวกผลผลิต ผลไม้ต่างๆ เพื่อนำไปแลกกับของจำเป็นต่างๆ และอาหาร

login 4 travel

ชุมชนคีรีวง ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ถูกยกให้เป็นต้นแบบของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี 2541 ชาวบ้านที่นี่ใช้วิถีชีวิตแบบชาวสวนที่อยู่กับธรรมชาติ และมีชีวิตที่เรียบง่าย จนทุกวันนี้ได้ถูกพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งก็เป็นธุระกิจใหม่ของชุมชนด้วย โดยได้จัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ และตั้งเป็นองค์กร ส่วนกลางของชุมชน และได้จัดแบ่งหน้าที่ไปให้กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านอีกด้วย ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีส่วนร่วมในชุมชนอย่างทั่วถึงกัน และการมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าคุ้มมาก นอกจากที่เราจะได้มาอยู่ในธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังได้ดูได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี้ด้วย

login 4 travel

สิ่งที่น่าสนใจในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและธรรมชาติอย่างเต็มที่
2. จะได้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของคนในหมู่บ้าน
3. จะได้พักผ่อนในโฮมสเตย์ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่

ถ้าใครสนใจหรืออยากที่จะไปเที่ยวแบบธรรมชาติอยากสูดบรรยากาศธรรมชาติก็สามารถที่จะมาที่นี้ได้ค่ะ ผู้คนก็เป็นมิตร และเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวค่ะ