สุริยะ ยืนยันไม่ทบทวนแบน 3 สารเคมี

สุริยะ ยืนยันไม่ทบทวนแบน 3 สารเคมี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการ วัตถุอันตราย เพื่อหารือในที่ประชุมให้ใช้สารไกลโฟเซต ต่อได้หรือไม่เพื่อที่จะลดผลกระทบ ให้กับเกษตรกร แต่ว่าล่าสุด นายสุริยะ ยืนยันว่าจะไม่มีการทบทวนใหม่ และจะยุติเดิมให้แบนสารเคมีอันตราย ทั้ง 3 ชนิดอย่างแน่นอน โดยไม่เปลี่ยนแปลงอยาก จะให้ทุกฝ่ายพร้อมใจเดินหน้าทำเพื่อประเทศพร้อมมอบนโยบาย ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทั้ง 3 คน ที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ลงมติแบน 3 สาร ดังนั้น จุดยืนจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา เพียงแต่สะท้อนความเห็น ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี ในฐานะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ วัตถุอันตรายพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติสุขภาพของเป็นหลักฐานชัดเจน ที่จะดำเนินการตามมติที่ประชุม ก่อนหน้านี้

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ระบุว่าภายในเดือนนี้ ก็จะได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากการแบนสารเคมี 3 ชนิด โดยจะไม่ใช่เพียงแค่ การหาสารทดแทนเพียงอย่างเดียว ในระยะยาวหากจะทำให้การเกษตรกรรม ยั่งยืนจะต้องดูแนวทางลดต้นทุน ให้กับเกษตรกรด้วย ขอให้คณะกรรมการได้รวบรวม ความคิดเห็นทุกฝ่าย ก็แล้วกัน แล้วไม่ต้องห่วงคณะกรรมการรวบรวม และเสนอขึ้นมาไม่ทราบว่า เราจะมีมาตรฐานอะไรบ้าง

ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของสารทดแทนหรอก เพราะว่าในระยะยาว ถ้าเราอยากจะทำให้เกิดความยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนด้วย ด้าน ไบโอไทย แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ท่าทีของ นายสุริยะ ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ขับเคลื่อนการทบทวนการ แยกสารเคมีบางชนิด เช่น ไกลโฟเซต เห็นว่าเป็นเหมือนการรับรู้ข้อเสนอของสหรัฐ