สิ้นสุดการรอคอย..โขนไทย ได้เป็นมรดกโลก

login 4 news

การแสดงโขน ถือเป็นศิลปะชั้นสูงของไทย และเป็นการนำศิลปะหลายแขนงมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็น  วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฎศิลป์ คีตศิลป์ รวมถึงหัตถศิลป์ด้วย โขนนั้นมีหลายประเภท และมีการพัฒนาให้มีความวิจิตรสวยงามมากขึ้น และที่สำคัญ ประเทศไทยของเราได้มีการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้และทำนุบำรุง พร้อมถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังตลอดมา เพื่อเป็นการธำรงวัฒนธรรมของประเทศสืบต่อไป และนอกจากนี้ก่อนหน้าที่โขนของเราจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นก็มีข้อพิพาทกับประเทศกัมพูชา ว่าโขนนั้นเป็นของกัมพูชา ก็เกิดเรื่องเกิดราวกันอยู่พักหนึ่ง และก็เงียบหายไป จนตอนนี้นายรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันแล้ว

บิ๊กตู่ ประกาศอย่างภาคภูมิใจแล้วว่า โขนไทยเป็นสมบัติของชาติ และได้เป็นมรดกโลกแล้ว หลังเว็บขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีการประกาศรับรองว่าโขนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้า คสช. ได้โพสต์ผ่านเฟสบุคส่วนตัวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟูเพื่อพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ และผมเองขอประกาศตรงนี้เลยว่า การแสดงโขนในประเทศของเราได้ขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ขององค์กรยูเนสโก ทำให้เรานั้นได้มีวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติให้คนไทยและคนทั่วโลกรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนธรรมอันสวยงามจากประเทศของเรา

เพราะฉะนั้นขอให้คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในมรดกและวัฒนธรรมของเรา เพราะว่ามีหนึ่งเดียวในโลก และต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยหรือมาท่องเที่ยวต่างหลงใหลในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเรา และเราเป็นคนไทยจะไม่รักวัฒนธรรมและชีวิตดั้งเดิมของเราได้อย่างไร