สาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง

login 4 news

การเกิดแผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะว่าเรานั้นอาศัยอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่สามารถเคลื่อนตัวและขยับตัวได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเกิดแผ่นดินไหวจึงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ส่วนการขยับจะแรงมากหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเราสามารถจะรู้สึก ประเทศไทยเราเองก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ไม่รุนแรงเท่ากับประเทศ “ประเทศญี่ปุ่น” ถือว่าเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากที่สุด เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับญี่ปุ่นไปแล้ว ทั้งแบบเบาๆ หรือสั่นไหวแบบรุนแรง จนเกิดสึนามิ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง ด้วยปัจจัยสาเหตุต่างๆ ดังนี้

– ภูมิประเทศของประเทศญี่ปุ่นนั้นอาศัยอยู่บนพื้นที่ ที่มีการเกิดภูเขาไฟระเบิดได้บ่อยครั้ง จนทำให้เกิดการสั่นไหวและเกิดการสั่นสะเทือนได้อย่างรุนแรง จึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้มากครั้งที่สุด
– ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกมากกว่าประเทศอื่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นมีรอยเลื่อน รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกอยู่มาก เพราะมีแผ่นเปลือกโลกที่ต่อกันอยู่ 4 แผ่น รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนั้นสามารถขยับได้ตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นบ่อยครั้ง

รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ญี่ปุ่น สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา และยิ่งเปลือกโลกมีมากก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดรอยแยกและการสั่นสะเทือนขึ้นบ่อยมาก นี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆ ความรุนแรงก็จะมีระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ระดับของการเกิดขึ้น และประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติพร้อมทั้งป้องกันตัวเองจากภัยธรรมชาตินี้อยู่ตลอดเวลา จนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับประเทศนั้น และประชาชนในเมืองนั้นต่างก็รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยในการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในทุกๆ ครั้ง