สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน

login 4 news

แบตเตอรี่รถยนต์ ถือเป็นอะไหล่รถ ที่จำเป็นมากๆ หากไม่มีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่หมด แน่นอนว่ารถจะไม่สามารถทำงานได้อย่างแน่นอน เพราะแบตเป็นตัวช่วยในการสตาร์ท และยังเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ซึ่งโดยปกติแล้ว แบตเตอรี่ลูกหนึ่งจะมีอายุการใช้งาน 2 ปี แต่ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง และเสื่อมสภาพเร็ว จนเกิดปัญหาทำให้รถสตาร์ทไม่ติด
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

1. น้ำกลั่นสกปรก หรือมีสิ่งปนเปื้อน สำหรับรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบเปียกนั้นต้องหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นให้ได้ระดับอยู่เสมอ การเติมน้ำกลั่นก็ควรเลือกที่สะอาด เพราะถ้ามีสิ่งอื่นเจือปน อาจส่งผลให้แบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่ ทางที่ดีให้เลือกใช้น้ำกลั่นที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเติมจะดีที่สุด นอกจากนี้ควรทำความสะอาดตัวแบตเตอรี่ก่อนเติม โดยเฉพาะบริเวณจุกเติมน้ำกลั่น ที่อาจจะมีฝุ่นเกาะ หรือมีคราบน้ำมันเข้าไปปะปนระหว่างเติม

2. เกิดการลัดวงจรภายในของแบตเตอรี่ ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น ตะกอนที่อยู่ส่วนล่างมีมากเกินไป (ก็อย่างที่บอกในข้อที่ 1 การเลือกใช้น้ำกลั่นควรเลือกที่ได้มาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรก) การเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นขั้วบวก-ลบ รวมไปถึงการเปลี่ยนขนาดแบตเตอรี่ ฯลฯ

3. ไฟรั่ว อาจเกิดขึ้นจากการตัดต่อสายไฟจากการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เครื่องเสียง ระบบกันขโมย หรืออุปกรณ์เสริมในรถ รวมไปถึงช่างบางคนที่อาจประมาท ตัดต่อสายไฟ และทำงานไม่เรียบร้อย จนทำให้เกิดไฟรั่วได้นั่นเอง

4. ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ เพราะไดชาร์จเสื่อมสภาพ หรือเกิดปัญหา สายพานอาจหย่อน หรือตึงเกินไป จึงทำให้ประจุไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่

เราควรหมั่นตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้ง และควรดูแล ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่อยู่เสมอ อย่าให้คราบขี้เกลือเกาะ เพราะมันจะทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดปัญหา เดินไม่สะดวก และทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ