สัญญาณเตือน ภัยเงียบกับ “อัมพฤกษ์ อัมพาต”

login 4 health

(รูป thaiosa)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากการที่สมองขาดเลือด ทำให้เกิดอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง  ถือเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน พบประมาณร้อยละ 75 มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดของผู้ป่วยมีอาการตีบหรืออุดตันจากโรคประจำตัวและควบคุมได้ไม่ดี เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ อาจทำให้อุดตันหลอดเลือดในสมอง

โรคหลอดเลือดสมองแตก พบประมาณร้อยละ 30 อาการของโรคจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีการแตกของหลอดเลือด และตำแหน่งที่ลิ่มเลือดอยู่ อาจมาจากความดันโลหิตสูงมากเกินไป หรือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด ทำให้มีหลอดเลือดโป่งพองจนเกิดการแตก  ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับอาการเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตัน แต่จะมีอาการมากกว่า ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน ไม่รู้สึกตัว หากรักษาช้า อัตราความพิการหรือเสียชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

และในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปด้วย

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถป้องกันได้ และสังเกตอาการโดยอักษรย่อ “F.A.S.T.”

F = Face มุมปากตกหนึ่งข้าง
A = Arms ยกแขนไม่ขึ้นหรืออ่อนแรง 1 ข้าง
S = Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดไม่ได้หรือฟังไม่รู้เรื่อง
T = time ต้องรีบไปโรงพยาบาลภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่งหรือโดยเร็วที่สุด

การหลีกเลี่ยงอาการของโรค คือ ต้องหมั่นดูแลตัวเอง และสังเกตความผิดปกติอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูง