สังเกตุอาการของร่างกายที่เป็นสัญญาณของโรคหัวใจ

หัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญต่อร่างกายอย่างมาก มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย โดยการบีบและคลายตัวอยู่ตลอดเวลา หัวใจจึงเป็นอวัยวะของมนุษย์ที่ต้องทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากหัวใจหยุดนิ่งหมายถึงการเสียชีวิต หากหัวใจมีโรคคอยคุกคาม นั่นหมายถึงอัตราเสี่ยงที่หัวใจหยุดเต้น ไม่ทำงานเช่นกันอันตรายจากโรคหัวใจ  ซึ่งอาการของโรคหัวใจอาจเกิดเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว ยิ่งเฉพาะคนที่มีภาวะของโรคแทรกซ้อนนั้นยิ่งส่งผลกระทบได้ง่ายและไวกว่า และในบางคนอาจเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้ จึงควรให้การดูแลหัวใจและคอยสังเกตุอาการเสี่ยงที่เป็นสัญญาณของโรคหัวใจโดยมักจะมีอาการดังต่อไปนี้

  • สัญญาณเสี่ยงของโรคหัวใจอาจมีอาการใจสั่น โดยจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ เต้นไม่สม่ำเสมอ ควรจับสังเกตให้ดี ทั้งนี้อาจใช้วิธีวัดการเต้นของชีพจรก็ได้ว่า ใน 1 นาทีนั้น มีการเต้นของชีพจรสม่ำเสมอเป็นจังหวะปกติหรือไม่
  • สัญญาณเสี่ยงของโรคหัวใจอาจมีอาการเจ็บหน้าอก อาการเต้นของหัวใจหากรู้สึกเจ็บตรงบริเวณหน้าอก โดยเฉพาะอาการเจ็บหน้าอก มีความเสี่ยงต่อการที่หัวใจขาดเลือด หากกำลังเดินขึ้นบันได กำลังวิ่ง หรือโมโห แล้วเกิดอาการเจ็บหนึบๆ รู้สึกอึดอัดบริเวณกลางหน้าอก บางกรณีมีอาการร้าวไปตามแขน หรือบางครั้งมีอาการจุกแน่นบริเวณลำคอ ตลอดจนเจ็บบริเวณกรามเหมือนมีอาการเจ็บฟัน อาจเป็นอาการบอกเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งถ้าเป็นมาก อาจถึงขั้นหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ บางครั้งจะมีอาการเจ็บแบบอื่น ที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หากมีอาการต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงหรือเป็นตลอดวันซึ่งถ้าขณะเป็นมีการขยับตัวหรือหายใจเข้าลึกๆ จะเจ็บมากขึ้น อาการเหล่านี้ไม่ใช่โรคหัวใจขาดเลือด แต่อาจเกิดจากกรณีกล้ามเนื้อหน้าอก หรือเยื่อหุ้มปอดอักเสบ
  • สัญญาณเสี่ยงของโรคหัวใจอาจมีอาการหอบ อาการเหนื่อยหอบจากโรคหัวใจหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติ อาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว  ส่วนมากมักมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็วขณะออกแรง หรือบางทีอยู่เฉยๆ ก็รู้สึกเหนื่อยหอบ ถ้าเป็นหนักอาจถึงขนาดนอนราบกับพื้นไม่ได้ คนที่เป็นโรคหัวใจจนเหนื่อยจึงมักต้องนอนศีรษะสูงหรือนั่งหลับ แต่ถ้าเหนื่อยหอบ หมดแรง มือเท้าเย็น แต่อาการหายใจยังปกตินั้น ไม่ใช่โรคหัวใจ เพราะอาการดังกล่าวคนที่เป็นความดันโลหิต หรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ก็มีอาการเหนื่อยหอบเช่นกัน
  • สัญญาณเสี่ยงของโรคหัวใจอาจมีอาการขาบวม ผู้ป่วยโรคหัวใจจะมีอาการขาบวมเนื่องจากเลือดจากขาไม่สามารถไหลเข้าสู่หัวใจด้านขวาได้สะดวก จึงมีเลือดค้างที่ขาจนทำให้มีอาการบวม อาการเหล่านี้เกิดจาก หัวใจด้านขวาไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เหมือนเดิม แต่อาการขาบวมนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดจากโรคหัวใจทำงานไม่ปกติ อาการขาบวมจึงเป็นอาการหนึ่งที่คาดว่า อาจเป็นโรคหัวใจและควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องกับโรค
  • สัญญาณเสี่ยงของโรคหัวใจอาจมีอาการเป็นลมหรือมีอาการวูบ สำหรับคนที่มีอาการผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือที่บางคนเป็นมากอาจถึงขั้นหยุดเต้นชั่วขณะ หรือบางคนมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ ซึ่งทำให้วูบได้  แต่อาการวูบนั้น ยังพบในคนที่เป็นโรคอื่นก็มี เช่น กลุ่มที่ขาดน้ำ เสียเลือด ท้องเสีย หรือบางทีมีอาการเวียนศีรษะ จนรู้สึกว่าบ้านหมุนโคลงเคลง วูบวาบตามตัว หายใจไม่ออก ถ้าเป็นขนาดนี้อาจไม่ใช่เกิดจากโรคหัวใจ แต่มีความผิดปกติทางสมอง

โรคหัวใจนั้นเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้าม  ควรหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี และหากพบอาการผิดปกติควรพบแพทย์ทันที ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้ห่างไกลจากโรคภัยอยู่เสมอ ด้วยการหมั่นตรวจอาการของตัวเองในเบื้องต้น