สร้างพลังงานบวกให้พื้นที่ในบ้าน

หากจะกล่าวถึงพลังงานบวกและลบที่เกิดขึ้นแล้วนั้น พลังงานในรูปแบบของฮวงจุ้ย เป็นพลังงานที่สามารถส่งผลต่อบุคคลได้ พลังงานนั้นอาจอยู่ในที่อยู่อาศัย ที่ส่งผลกระทบต่อเราได้เช่นคนบางคนใช้เวลาอยู่อาศัยในบ้านที่มีพลังหนัก มีพลังลบ ก็จะส่งผลให้มีอาการต่าง เช่น มีความวิตกกังวล มีความเครียด และมีความรู้สึกในแง่ลบ ในสถานที่ทำงานก็เช่นกัน หากมีพลังของความขัดแย้งเข้มข้น พนักงานก็ไม่มีความสุข งานก็ไม่สำเร็จ ซึ่งพลังงานที่กล่าวมานั้นมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งหนักและเบา ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานหลายรูปแบบ โดยรวมแล้วสนามพลังอยู่รอบตัวเรามีผลต่อพลังงานและจิตใจ เมื่อใครทำอะไรก็จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง นอกจากนั้นปัจจัยของพื้นที่หลายๆอย่าง ยังสอดคล้องกับการออกแบบ กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ออกแบบ นำสิ่งที่ต้องการและใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ รวมถึงต้องดูว่าเหมาะสมและส่งเสริมให้บ้านนั้นมีความเป็นสิริมงคลและสวยงานอย่างไร  ดังนั้นเรามีวิธีในปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆดังนี้

เคลียร์พื้นที่จัดบ้านให้สะอาด  หากภายในบ้านมีของเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ชำรุด แตกหัก ของที่ไม่ได้ซ่อมหากไม่ซ่อมแล้วนั้นก็ควรทิ้งไป และนำของบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานไปบริจาค เพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่และสร้างพลัง ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือของใช้ในบ้าน หากเราใช้และวางอยู่จุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานาน ก็ทำให้เกิดพลังที่หนักได้ ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ้าง แต่หากเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายของชิ้นใหญ่ได้ ก็ให้เคลื่อนย้ายของชิ้นเล็ก เช่นเก้าอี้ โคมไฟ ชั้นหนังสือ จะทำให้พื้นที่ภายในบ้านนั้นดูสะอาดและเบาบางขึ้น เหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งยังช่วยให้ได้รับพลังงานที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตกแต่งพื้นที่ภายในบ้าน  สำหรับบ้านที่ไม่ค่อยมีการปลูกต้นไม้ หรือบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียด ควรนำดอกไม้ตกแต่งไว้ในบ้าน หรือในที่ทำงาน เพื่อทำให้ได้รับความสดชื่นและธรรมชาติ ทำให้เกิดพลังที่เบา ดอกไม้นั้น มีความสวยงาม และให้พลังงานที่ดีอีกด้วย โดยเฉพาะกุหลาบสีแดง โดยสามารถนำดอกไม้มาตกแต่งได้โดยการนำใส่แจกัน หาดอกไม้ที่ปลูกในอาคารได้หรืออาจจะมีสวนเล็ก ๆ ภายในอาคารก็ได้ นอกจานนั่นยังอาจตกแต่งด้วยคริสตัล ซึ่งอาจเป็นก้อนเล็กๆ เพื่อใช้รวบรวมพลังงาน ซึ่งทางหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่า คริสตัลนั้น เป็นวัตถุที่สามารถเก็บรักษาพลังงานได้ เหมาะแก่การนำมาตกแต่งเสริมบารมี เสริมความเป็นมงคลให้แก่บ้านและที่อยู่

ปลูกต้นไม้ดอกไม้  ปลูกต้นไม้ดอกไม้ การมีต้นไม้อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากต้นไม้ก็เหมือนกับดอกไม้ มันเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ ที่ทำให้บ้านและสำนักงานมีความปลอดโปร่ง ทั้งต้นไม้และดอกไม้บางชนิดให้พลังงานที่ดี ทั้งยังมีความหมายมงคล สามารถใช้เพื่อเสี่ยงดวง และส่งเสริมดวงให้กับเจ้าของบ้านได้อีกด้วย

เสียงที่ให้ความสงบและผ่อนคลาย  เพลงหรือเสียงที่ออกมาจากภายในบ้าน เเสียงที่เหมาะแก่การใช้งานควรเป็นเสียงที่น่าฟัง ให้มีเสียงผสมผสานกันมีความหลากหลายในเสียง เช่น เสียงดนตรี เสียงเพลง เสียงกระดิ่ง หรือเสียงเครื่องดนตรี เสียงที่ไพเราะเหล่านี้ สร้างพลังงานบวกในพื้นที่ได้ รวมทั้งอาจเพิ่มเสียงจากลำธารน้ำตกเล็กๆ หรือเสียงน้ำจากการตกแต่งน่ำพุหน้าบ้าน ก็ช่วยส่งเสริมให้ผ่อนคลาย และยังช่วยให้เจ้าของบ้านนั้น มีความเป็นสิริมงคล เพราะเชื่อว่าน้ำนั้นเป็นพลังงานดี พลังงานบวก เหมาะแก่การใช้ทางเข้าหน้าบ้าน จะทำให้เงินทองไหลมาเทมา ทำมาค้าขายดี