สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จมาเยือนไทย พฤศจิกายนนี้

login 4 news

เอกอัครสมณทูตนครวาติกัน ประจำประเทศไทย ประกาศเป็นภาษาอิตาเลียน อย่างเป็นทางการในการว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน และประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนไทย ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 พ.ย. นี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเชิญเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกัน การประกาศครั้งนี้ เพื่อแทบผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลกต่างๆได้แล้ว เราจริงๆ แล้วเธอทำงานอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้ว

ครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปามีจุดประสงค์และพันธกิจ เผยแพร่สันติภาพและเสวนา ระหว่างศาสนากับผู้นำศาสนาต่างๆ ในไทยพบผู้ป่วยและส่งให้เรียนเอกชนในประเทศไทย มีประชากรคาทอลิกเกือบ 4 แสนคน รวมทั้งจัดทรงประกอบพิธีมิสซา 2 ครั้งแล้ว

สำหรับประชาชนทั่วประเทศ เป็นพิเศษ สำหรับเยาวชนส่วนรายละเอียด กำหนดการเรียนสถานที่ต่างๆอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐวาติกัน โปรแกรมต่างๆ ให้ตอบสนองโจทย์กับภาษา โปรแกรมบางอย่างเราเราอาจจะจับได้แล้ว เพราะหนึ่งคนก็คิดว่าโอเค ก็จะพามาประเทศไทย ช่วงนี้เราต้องต่อไปญี่ปุ่น อีกตั้ง 6-7 วันนี้ ต้องคำนวณด้วย คงจะดูจากสุขภาพของท่านจะไหวแค่ไหน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นพระสันตะปาปาลำดับที่ 266 มีพระชนมายุ 84 พรรษา การได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา

หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสมณศักดิ์ปี 2556 จึงทรงได้รับเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาถึงแทนนักบุญเปโตร หรือ เซนต์ ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 สมรสใช้พระนามว่าฟังเทศน์

ที่มาจากนามของนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชรายชื่อ ผู้ถือความสนใจและเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสันติภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมมากเลย โดยเฉพาะเรื่องของการรับฟังคนทุกระดับนะครับที่นั้น และดูฟินมาก ก็คือเราชอบบุคคลที่ทำตัวเรียบง่าย สมถะ ง่ายมากเลยจะได้สมเด็จองค์นี้แหละใช่เลย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก พระองค์ที่ 2 ที่เสด็จเยือนประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ที่จะเด็กเรียนไทย ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 เหตุการณ์ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ เมื่อ 35 ปีก่อนจะเกิดขึ้นอีกครั้ง