ศาลสั่งเรียบร้อย ยุบอนาคตใหม่ 10 ปี

ศาลสั่งเรียบร้อย ยุบอนาคตใหม่ 10 ปี

เมื่อวานวันนี้ ถือเป็นวันสิ้นสุดพรรคการเมือง ที่มีอายุไม่ถึง 2 ปีเต็มอย่างพรรคอนาคตใหม่ วันนี้ถูกตัดสินยุบพรรค โดยศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ ทางการเมือง 14 ค่ะจากคดีกู้เงินจากหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นเงิน 191 ล้านบาท โดยสารระบบว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ได้มา โดยมิชอบและเป็นเงินที่เกี่ยวข้อง กับประโยชน์อื่นใดเป็นรายงานค่ะ

รับทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกันเพื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวมตัวพร้อมที่ทำการพรรควันนี้ทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์สมัคร รับเลือกตั้ง 10 ปีเพื่อการพิจารณาเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่ ทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญมาตรา 72 ห้ามรับเงินบริจาคที่มีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นมาตรานี้ที่นำไปสู่โทษยุบพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ประกอบด้วย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติชำนาญจันทร์ เรืองพลโทพงศกร รอดชมภูร ณวิต หล่อเลิศสุนทร พรรณิการ์ วานิชไกล ก้อง ไวทยการ นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ สุนทร บุญยอด เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ สุรชัย ศรีสารคามไกรสิน ฉันภักดีศรี จารุวรรณ ศรัณย์ เกตุประมาณสุไลมาน ในจำนวนนี้มี 5 คนที่ไม่ได้มีที่นั่งในสภา อีก 11 คน น่าจะสะเทือนถึงเสถียรภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่น้อย เมื่อพวกเขาต้องเดินลงจากเวทีการเมืองไปอีก 10 ปีประเด็นคำถาม เงินกู้กว่า 191 ล้านบาท ถือเป็นประโยชน์อื่นใดหรือไม่คือ หนึ่งในสาระสำคัญที่นำไปสู่โทษ ยุบพรรคการเมืองยกความหมาย ของคำว่าบริจาคตามกฎหมายพรรคการเมืองที่ระบุความหมายว่า รวมไปถึงการให้ประโยชน์อื่นใด และประโยชน์อื่นใดนี้ถูกมองตามสัญญากู้เงิน ของพระที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด จึงถือว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นี้

การดำเนินกิจกรรมในพรรคการเมือง ต้องอาศัยเงินรายได้ตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด เงินที่นำมาทำกิจกรรม หากได้มาจากวิธีที่กฎหมายไม่ได้กำหนด จึงไม่สามารถทำได้ และแม้ว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่จะทำสัญญาเงินกู้ แต่ก็ถือเป็นเงินที่จะนำไปใช้ดำเนินกิจกรรม การเมืองกฎหมายไม่ระบุห้ามผู้ยืมแต่ก็ไม่ได้รับรองให้ทำได้