วิธีเก็บ “ยาหยอดตา” ให้ถูกต้องและปลอดภัย

login 4 health

ยาหยอดตา คือผลิตภัณฑ์ในการรักษาอาการปวดหรือระคายเคืองในลูกตา ซึ่งมีความปลอดภัยสูงมาก และเมื่อคนเราใช้ยาหยอดตาแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ไม่หมด และต้องเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป หากมีอาการ แล้วเราจะเก็บรักษายาหยอดตาอย่างไรให้ถูกวิธีและนำกลับมาใช้ได้อีก โดยที่ยาไม่เสื่อมสภาพก่อนที่จะหมดอายุ ท่านนายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่า

– หลังจากเปิดขวดใช้ครั้งแรกแล้ว ควรเก็บในช่องตู้เย็นธรรมดา (อุณหภูมิ 4 องศา) และระวังอย่าให้ถูกแสงแดด ยกเว้นว่าถ้ามีการเก็บรักษายาระบุไว้ ก็ให้เก็บตามนั้น และเก็บไว้ใช้ได้นานเท่าที่มีระบุวันหมดอายุ ในกรณีระบุไว้แต่วันผลิต ให้ใช้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันผลิต สำหรับยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้ว ยาหยอดตาชนิดขวด จะมีการผสมสารป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และสารนี้อาจเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพ หลังการเปิดใช้แล้ว 1 เดือน
– หลังการเปิดใช้ยาหยอดตาแล้ว ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเสมอ และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
– เวลาหยอดตาต้องระวังอย่าให้ถูกบริเวณด้านในของฝาขวดหรือบริเวณปากหลอดยา และระวังปากหลอดยาถูกเปลือกตาหรือขนตาของผู้ป่วย
– ไม่ใช้ยาหยอดตาร่วมกัน เขียนวันที่เปิดขวดยาไว้ข้างขวด หากยาเหลือไม่มาก เมื่อครบหนึ่งเดือนควรทิ้งยา ในของน้ำตาเทียม ยาแก้ระคายเคือง หากยายังเหลืออยู่มาก เก็บและใช้อย่างถูกวิธี อาจเก็บไว้ใช้ต่อได้ 2-3 เดือน
– ยาหยอดตาหลอดเล็กๆ ที่ใช้ภายใน 1 วัน เมื่อเปิดครบ 1 วันแล้วควรทิ้งยานั้น เพราะว่าในตัวยาจะไม่มีการใส่สารป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย จึงอาจเกิดอันตรายต่อดวงตาได้

เพราะฉะนั้นใครมียาหยอดตาก็ควรเก็บให้ถูกวิธี เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป