วิธีอยู่กับ ฝุ่นละออง PM2.5

login 4 health

(รูป thaihealth)

เมื่อสองสามวันมานี้ มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ถึงค่าฝุ่นที่มากกว่าค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาป่า การเผาขยะ การเผาให้ที่โล่ง การเพิ่มพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ และในปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างนิ่ง ทำให้ฝุ่นควันไม่ไหลเวียนไปที่อื่น จึงทำให้ค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานอยู่นานมากกว่าปีก่อนๆ

ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่มีพบเห็นฝุ่นละอองที่มีลักษณะคล้ายหมอกควัน หรือมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

  • ลด/หลีกเลี่ยงเวลาที่อยู่กลางแจ้งในบริเวณที่มลพิษค่าอากาศสูงกว่ามาตรฐาน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใส่หน้ากากประเภทที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า “0.3 ไมครอน” ได้ เช่น N95, P100
  • เมื่ออยู่ในอาคาร ควรปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย และหมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน เพื่อลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรค
  • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมง ในที่โล่งแจ้ง
  • หากต้องการออกกำลังกายจริงๆ แนะนำเปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นประเภทที่ใช้พลังงานน้อยลง เช่น จากวิ่งจอกกิ้งเป็นเดินช้าๆ แทน โดยกลุ่มคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก
  • ลดการใช้รถยนต์ และการเผาขยะ

นี่คือการปฏิบัติตัวในเบื้องต้น เมื่อเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะค่าฝุ่นควันเกินมาตรฐาน และหากเรานั้นเริ่มหายใจไม่ออก ไอ แน่นหน้าอกหรือมีความผิดปกติอื่นๆ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไป เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า เราอาจรับฝุ่นหรือควันเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป และต้องบอกเลยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะเราต้องออกจากบ้านเพื่อทำงานหรือไปเรียน เพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่เสี่ยงจึงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ