วิธีลดความเสี่ยงรับเชื้อ “พิษสุนัขบ้า”

login 4 health

(รูปจาก matichon)

กรมควบคุมโรค กล่าว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561 พบผู้เสียชีวิต 17 รายแล้ว ใน 14 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ระยอง สงขลา จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ตลอดปี และยิ่งช่วงไหนที่อาการเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อนสลับเย็น อาจทำให้สัตว์มีความหงุดหงิดง่าย ถึงจะฉีดยาแล้ว แต่ถ้าไปเล่นกับหมาจรข้างนอกก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกัน

คาถา 5 ย. ลดความเสี่ยงรับเชื้อพิษสุนัขบ้า

ย.ที่ 1 คือ อย่าแหย่ ให้สัตว์โมโหหรือโกรธ เพราะว่าอาจทำให้โดนกัดโดนข่วนได้ หากโดนข่วนหรือกัดต้องรีบล้างแผลให้สะอาด ฟอกสบู่และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ และรีบไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

ย.ที่ 2 คือ อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว หาง หัว หรือขาของสัตว์เพราะอาจจะทำให้สัตว์ตกใจและเสี่ยงโดนกัดได้

ย.ที่ 3 คือ อย่าแยกสัตว์หรือสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า เพราะอาจทำให้โดยกัดเอง และอาจถูกน้ำลายหรือเลือดของสัตว์จนนำมาสู่พิษสุนัขบ้าได้ ถ้าจะแยกควรใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง อย่างเช่น เอาน้ำสาดเพื่อให้สัตว์หรือสุนัขแยกออกจากการกัดกัน เป็นต้น

ย.ที่ 4 คือ อย่าเคลื่อนย้ายอาหาร ตอนที่สัตว์กำลังกิน จะทำให้โดนกัด เพราะว่าสัตว์ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรม หรือลักษณะนิสัยที่หวงอาหาร

ย.ที่ 5 คือ อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ข้อสุดท้ายที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็คืออย่าไปยุ่งหรือเข้าใกล้กับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติมาก่อน เพราะอาจทำให้โดนกัดได้เนื่องจากสัตว์ไม่คุ้น หรือถ้าถูกเลียอาจถูกน้ำลายของสัตว์หรือสุนัขได้