วิธีรับมือกับความผิดหวังอย่างสตรอง! ล้มได้ ก็ลุกขึ้นได้

                     ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ ทุกคนในโลกนี้ย่อมจะต้องได้พบเจอกับความผิดหวังกันบ้าง ไม่มากก็น้อยเท่านั้นเอง
แต่นั่นก็จะทำให้เราได้บทเรียนที่มีค่าของชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกบท และท้ายที่สุดแล้วประเด็นสำคัญคือ เมื่อเราต้องได้
พบเจอกับความผิดหวังที่ว่า เราจะทำยังไงให้ผ่านมาได้ และจะรับมือกับความผิดหวังยังไง วันนี้จะมาแนะนำวิธีการ
เผชิญหน้ากับความผิดหวัง

  รู้จักยอมรับความจริง
       นี่คือวิธีที่อาจจะเจ็บปวดใจ แต่รับรองได้ว่าดีที่สุดแล้ว หากเรามองกว้างๆ และยอมรับความเป็นจริงได้ นั่นจะทำ
ให้เราค้นพบทั้งต้นสายปลายเหตุ เหตุและผล ที่ทำให้เราต้องพบกับความผิดหวังอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ การยอมรับ
ความเป็นจริงก็ต้องอยู่บนความเป็นกลางไม่เอนเอียง ซึ่งจะทำให้เราค้นพบวิธีที่จะรับมือกับความผิดหวังนั่นเอง

เลิกโทษตัวเอง

        เมื่อความผิดหวังมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ไม่สมควรที่จะไปโทษตัวเอง เพราะนั่นจะทำให้ทุกอย่างดูแย่ขึ้นไปอีก
อีกทั้งตัวเราเองนี่ล่ะ ที่จะเป็นทุกข์ใจ เพราะไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรที่ผ่านมาได้แล้ว เราควรเรียนรู้จากความ
ผิดหวังและก้าวต่อไปข้างหน้า

เราแก้อดีตไม่ได้

        ไม่ว่าความผิดจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อมันผ่านไปแล้วสิ่งที่ควรจะคิดคือ มันไม่สามารถย้อนกลับไป
แก้ไขได้ ควรจะยอมรับมันเข้าไว้ เพราะนี่คือความจริง หากคุณรู้จักลด ละ เลิก หรือปล่อยวางลงได้ คุณก็จะสามารถ
ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างฉลาด

เดินหน้าต่อไป

        จงมีความเชื่อมั่น และคิดเพียงแค่ว่า มันผ่านไปแล้ว จะเก็บเอามาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้
แต่จะไปจมอยู่กับความผิดหวัง  หมั่นให้กำลังใจกับตัวเองเยอะๆ และเดินหน้าต่อไป อย่างไม่ท้อถอย

ทำทุกอย่างให้เต็มที่ แล้วจงพอใจกับมัน
         ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ท้อถอย และทำให้เต็มที่กับชีวิตในวันข้างหน้า ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะไม่ราบรื่น
แต่ให้ภูมิใจและพอใจกับสิ่งที่เราได้ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว เพราะเราได้เต็มที่กับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว
จงมีความสุขกับมัน และสู้ต่อไปกับวันข้างหน้า