วิธีดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย ให้ห่างไกลจาก “เบาหวาน”

login 4 health

โรคเบาหวาน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากเป็นแน่นอน ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากดูแล สุขภาพ ไม่ดีหรือไม่รู้จักควบคุมอาหาร โรคเบาหวานก็อาจจะรุนแรงขึ้นได้ ดังนั้นเราควรป้องกันโรคเบาหวานไม่ให้เกิดกับเราจะดีที่สุด แล้วเราจะมีวิธีป้องกันโรคดังกล่าวในแต่ละช่วงวัยได้อย่างไรไปดูกันค่ะ

1. วัยเด็กถึงเด็กประถม อันดับแรกต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องจัดเตรียมอาหารให้ลูกน้อยรับประทานในแต่ละวันให้เหมาะสมครบ 5 หมู่ คุมอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกน้ำอัดลมและน้ำหวาน และเน้นให้ลูกดื่มนมรสจืดและน้ำเปล่าแทน ที่สำคัญควรหัดลูกให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเขาเอง
2. วัยรุ่น ในวัยนี้อยู่ในช่วงที่เจริญอาหารมากกว่าวัยอื่นๆ โดยสิ่งที่ควรเน้นทานคือโปรตีนผักและผลไม้ ลดปริมาณการทาน น้ำตาล แป้ง และไขมัน ในแต่ละวันลง และควรควบคุมน้ำหนักให้ไม่เกินเกณฑ์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากลูกมีความสนใจในด้าน กีฬา ก็ไม่ควรห้าม เพราะอาจจะทำให้ลูกลดการดูโซเชียล ทีวี และลดการเล่นเกมได้
3. วัยทำงาน ถือเป็นวัยที่ต้องควบคุมเรื่องการรับประทานอาหารมากที่สุด เพื่อที่ไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ และควรดูว่าอาหารในแต่ละวันนั้นมีแป้ง และน้ำตาลมากน้อยเพียงใดด้วย หากมีมากก็ควรที่จะเลี่ยงจะเป็นการดีที่สุด สิ่งสำคัญคือหลังจากเลิกงานแล้วควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที และควรได้รับการตรวจสุขภาพเช็กเบาหวานเป็นประจำทุกปี
4. วัยสูงอายุ ในวัยนี้เป็นวัยที่อันตรายที่สุด ดังนั้นควรเคร่งครัดเรื่องการรับทานอาหารในแต่ละวันไม่ให้มีน้ำตาลมากจนเกินไป เน้นรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์หรือใยอาหารสูง เพราะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และตรวจเช็กเบาหวานเป็นประจำทุกปี