วิธีดับใจไม่ให้ร้อนและมีสติ

login 4 health

(รูปจาก girlsfriendclub)

อากาศร้อนหรืออารมณ์ขุ่นมัวก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราได้ เพราะทำให้เรานั้นขาดสติหรือเกิดการโมโห หงุดหงิดง่าย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการพูดคุยกับคนอื่นได้ แต่เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกสติและสมาธิเป็น โดยการนั่งสมาธิวันละ 10-30 นาที จะส่งผลต่อสมองโดยตรง

ประโยชน์ของการการฝึกสติและสมาธิ

» ควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น และสมองทำงานได้ดีขึ้น
» ควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
» มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในมุมมองต่อโลกและการดําเนินชีวิต เห็นอกเห็นใจคนอื่น

เราสามารถฝึกสมาธิ ด้วย 2 ขั้นตอน

» ฝึกจัดการความคิดและฝึกรับรู้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก เมื่อหยุดความคิดได้ ให้หลับตาและหายใจเข้าออกสัก 4-5 รอบ ความรู้สึกข้างไหนชัดกว่า ก็สังเกตลมหายใจข้างที่ชัดกว่าแค่ข้างเดียวไปเรื่อยๆ ด้วยการหายใจตามปกติ
» ฝึกจัดการกับความง่วงจนจิตสงบและผ่อนคลาย เมื่อเริ่มรับรู้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก ขณะหลับตาได้แล้วจะพบว่าความคิดหยุดลงได้เพียงชั่วคราวแล้วจะกลับมาอีก ดังนั้นขั้นต่อไปจึงเป็นการฝึกลมหายใจอย่างต่อเนื่อง ถ้าเผลอคิดเรื่องอื่นก็ขอแค่รู้ตัวแล้วกลับไปรับรู้ลมหายใจใหม่ ด้วยการหายใจเข้าออกยาวสักครั้ง แล้วเฝ้าดูลมหายใจต่อเหมือนเดิมให้ได้สัก 3-4 นาที
» ฝึกหยุดความคิดด้วยการตามรู้ลมหายใจ เมื่อมีสมาธิแล้วก็ควรนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย 8-10 นาที แต่เมื่อความง่วงเข้ามาแทรก เราสามารถแก้ด้วยการยืดตัวตรง หายใจเข้าออกลึกๆ สัก 4-5 ลมหายใจ

login 4 H

วิธีการฝึกสติ

» ฝึกมีฐานสติอยู่ที่รู้ลมหายใจเล็กน้อย โดยใช้วิธีที่เรียนรู้มาจากสมาธิ
» ฝึกจัดการความคิดที่เข้ามาสอดแทรกเพื่อให้จิตสงบ  ซึ่งกิจที่เราทําอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กิจภายนอก (การทํากิจกรรมต่างๆ) และกิจภายใน (ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ)
» 
ฝึกพัฒนาสติสู่ปัญญาภายใน