วิกฤตน้ำแล้ง กลางลำน้ำโขง

วิกฤตน้ำแล้ง กลางลำน้ำโขง

สภาพต้นไคร้ กลางลำน้ำโขง ในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ยืนต้นตาย ขนาดเล็กและหอยทรายที่เกาะราก ต้นไคร้ ตายเดือนหลังระดับน้ำโขงแห้งขอด เขื่อนไซยะบุรี จะเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ซึ่งทำให้น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เมตร แต่ขณะนี้น้ำโขงลดต่ำสุดเรือหาปลาถูกจอดเทียบท่า ระหว่างจุดติดต่อกัน และกดหินไม่สามารถเอาไป หาปลาได้หรือหากจะไปหาปลาในจุดที่เป็นร่องน้ำลึก จะต้องเดินเท้าลงไปกลางน้ำโขง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร หรือว่าวิกฤติและหายนะก็ได้

เพราะว่าระบบนิเวศเดิม จะไม่เป็นอย่างนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำโขง พูดถึงต้นคล้ายกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มาก หน้าบ้านพ่อพูดถึงว่ารายได้ ของเขาก็อยู่ที่การหาปลา ส่วนหนึ่งพ่อพูดถึงว่าตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจ ป่าไม่มีแล้ว ช่วงนี้ไม่ได้ไปพรเครื่อง เขาจะเดินเครื่อง พอหาได้แต่มาช่วงนี้ น้ำลดลงหน้าตาไม่ค่อยได้เลย คอยฉันคอยหรือว่าแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ในจังหวัดหนองคาย ในอดีตเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแถวบ้าน มีรายได้จากการพานักท่องเที่ยว ล่องแก่งละล่องเรือไม่ต่ำกว่า วันละ 1000 ถึง 2000 บาท แต่ในช่วง 1-2 ปีน้ำโขงขึ้นลงผิดปกติ เกิดปรากฏการณ์ และหน้าฝนต้นทยอยยืนต้นตาย เหลือต้นใครอยู่ไม่ถึงร้อยละ 20 ระบบนิเวศเปลี่ยนไป

เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว และระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบ จากการกักน้ำของเขื่อนทางตอนบน ยังไม่รวมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ และประเพณีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป อย่างนั้นลอยกระทงที่คนลุ่มน้ำโขง จัดขึ้นเป็นประจำแต่ปีนี้ ไม่มีแม้แต่น้ำที่จะลอยกระทง ผลลูกน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้าน หยุดการสร้างเขื่อนกั้นน้ำโขง ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างอีกเกือบ 10 แห่งแล้ว หันมาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นฟื้นฟู ระบบนิเวศแม่น้ำโขง ซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง ประชากรในแถบลุ่มน้ำโขงมากกว่า 60 ล้านคน