วัดไชยวัฒนาราม ก่อนที่จะโด่งดังจากละครบุพเพสันนิวาส

วาสได้มีการออนแอร์ไปก็ได้เกิดกระแสการท่องเที่ยววัดไชยวัฒนารามรวมถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ขึ้นมากมายหลายแห่ง จนเกิดปรากฏการณ์รถติดยาวบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวโลเคชั่นของละครบุพเพสันนิวาสยาวไปหลายกิโลเมตรซึ่งโลเคชั่นเด่นๆ ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดก็คือ วัดไชยวัฒนารามนั่นเอง

สำหรับบางคนนั้นอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อวัดไชยวัฒนาราม และยังไม่รู้ถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมา โดยวัดไชยวัฒนารามมีประวัติดังนี้ ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด และวัดไชยวัฒนารามยังเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์

จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัยและ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์อีกด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้สิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้เช่นกัน หลังจากนั้นวัดก็ถูกปล่อยให้ร้างและบางครั้งมีผู้ร้ายเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติ เศียรพระพุทธรูปถูกตัดขโมย มีการรื้ออิฐที่พระอุโบสถ และกำแพงวัดไปขาย แต่ในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากร จึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 วัดไชยวัฒนาราม มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน พระปรางค์ประธานนำรูปแบบของพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างแต่ปรางค์ประธานที่วัดไชยวัฒนารามทำมุขทิศยื่นออกมามากกว่า บนยอดองค์พระปรางค์ใหญ่และอาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็ก สื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุอีกด้วย