ละครบำบัด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

login 4 health

เคยได้ยินคำว่า ละครบำบัด ไม่ใช่การที่เรานั่งดูละครทีวีอยู่ที่บ้าน หรือว่าออกไปดูละครเวทีเรื่องความสนุกผ่อนคลาย ถึงแม้ว่าธรรมชาติของการดูละคร จะทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงอินกับ ความเครียดจากการกระหาย หรือว่าจะรู้สึกว่ามีใครสักคน ที่ประสบปัญหาชีวิตเหมือนเรา แต่ก็ยังไม่ใช่ละคร เพื่อบำบัดเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เรานั้น ได้เข้าใจตัวเองเข้าใจปัญหา ที่เราประสบอยู่แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลง ในมิตรภาพ ในกระบวนการความคิดแล้ว ก็ผ่านพ้นปัญหานั้นๆ หรือแม้กระทั่งเสริมสร้างทักษะชีวิตต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการ ทางด้านของละครมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำสิ่งเหล่านี้ค่ะกระบวนการการละครเหล่านั้น มีอะไรบ้างมีตั้งแต่การใช้บทบาทสมมติ

อาจจะเป็นการใช้จินตนาการ และการด้นสด เพื่อจัดการปัญหาต่างๆ การวาดภาพประกอบทุกท่านทุกการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีข้อดีในกระบวนการการบำบัดรักษา อย่างไรในการทำละครบำบัด อากาศที่เขาได้ใช้บทบาทสมมติ ใช้กระบวนการทางละครนั้น มาทำงานเกี่ยวกับตัวเองจะช่วย ให้คนที่เข้าการบำบัดนั้นรู้สึกปลอดภัย ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาตัวเองหลายครั้ง การที่เราต้องนั่งคิดเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายการทำแบบนี้ ทำให้เขารู้สึกสบายใจ ที่จะจัดการปัญหาของตัวเองมากกว่านั้นละครบำบัด จะถูกทำในพื้นที่ที่ปลอดภัย กลัวความลำบาก ผู้ที่นำกระบวนการจะไม่ตัดสินผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการเลย ซึ่งแตกต่างจากการฝึกซ้อมละครอย่างสิ้นเชิง ที่มีการซ้อมละครนั้นจงหาว่าเล่นดี แล้วหรือยังเล่นเหมือนแล้ว หรือยังละครบำบัดสิ่งเหล่านั้น จะไม่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ทางด้านจิตใจของผู้ที่เข้าร่วม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในกระบวนการละครบำบัดนั้น

จะเกิดขึ้นอย่างอ่อนโยน และให้เกียรตินครบำบัดก็ไม่ได้อยู่สูงกว่าผู้เข้าร่วม การบำบัดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น เขาจะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขใจ ของตนเองอย่างมาก ให้กันบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าละครหนึ่ง ก็คือรู้สึกว่าอยากเลิกยาเสพติด อยากจัดการกับวิถีการคิด ของตัวเองหรือปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเอง ซึ่งมักจะนำปัญหามาให้ไม่จำเป็น ต้องมีโรคทางจิตเวชอย่างเดียว เข้าใจว่ามันเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับ ความเครียดต่างๆ เหล่านี้ ได้ประโยชน์อยู่แล้ว แม้แต่เด็กที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการ ในชีวิตของตัวเองก็สามารถ ที่จะได้รับประโยชน์จากนครบำบัดได้ และที่สำคัญนะคะทำบัตร ควรปลูกทำรั้วละครบำบัดเท่านั้น ผู้สอนละครทั่วๆ ไปไม่สามารถ ทำกระบวนการนี้ได้ เอาเป็นว่าเช็คให้ดีก่อน เลือกโรงพยาบาลสถานรักษาพยาบาล ที่เชื่อถือได้และสุขภาพจิต ของคุณคือสิ่งที่สำคัญ