รู้ให้เท่าทัน “ฉลากสินค้า”

login 4 health

ในปัจจุบัน สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นมีมากมาย ให้เราได้เลือกใช้กัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา และสิ่งหนึ่งที่เรามักจะใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั่นคือ ฉลากสินค้านั่นเอง และวันนี้เรามีวิธีการดูฉลากสินค้ามาฝากกัน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิดด้วย เพราะบางชื่ออาจมีความคล้ายคลึงกันมาก ผู้ผลิตจึงต้องทำให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
2. ชื่อผลิต ที่ตั้ง สถานที่ผลิตแบ่งบรรจุต้องมีอยู่จริง ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพราะหากใช้แล้วเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายได้
3. วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ ฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรมีวันผลิต และวันหมดอายุแสดงให้ชัดเจน เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งวันหมดอายุของอาหารบางประเภทที่มีอายุสั้น เช่น นม โยเกิร์ต ฯลฯ และยาทุกตัวจะต้องแสดงให้ชัดเจน
4. ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ และมีหน่วยจะแตกต่างตามลักษณะของสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้ ของเหลว แสดงจำนวนหน่วยปริมาตรของเหลวเช่น มิลลิลิตร ซีซี ลิตร ฯลฯ ของแข็ง แสดงจำนวนปริมาณในหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม กรัม กิโลกรัม ฯลฯ ของผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น น้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักเนื้อ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นตัดสินใจซื้อได้มากยิ่งขึ้น
5. ส่วนประกอบสำคัญ จะแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละให้เราได้เห็นว่า มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีปริมาณที่เป็นอันตรายกับเราบ้างหรือไม่ ถ้ามีสารที่เราแพ้ในปริมาณมากก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ดีกว่า
6. เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้แก่ อย.หรือ มอก.เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตปลอดภัย และให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะปลอดภัยจริง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้วย

ทั้งหมดนี้คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยการอ่านจากฉลาก ซึ่งรับรองว่า ถ้าคุณทำตามนี้คุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน