รู้จักและป้องกัน…รับมือกับโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน ถือเป็นโรคที่เกิดจากมวลกระดูกลดต่ำลงกว่าค่ามวลมาตรฐานจนเสี่ยงต่อการกระดูกหัก เป็นโรคที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มของผู้สูงอายุ และพบได้ในผู้หญิงมากกว่า โรคนี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุและอาจไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น สาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยปกติแล้วกระดูกจะมีเซลล์สร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จากแคลเซียมและโปรตีน ตามกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายและการทดแทนส่วนที่สึกหรอ แต่โรคกระดุกพรุนมีสาเหตุหลักที่เกิดมาจากการทำงานที่ไม่สมดุลกันของเซลล์กระดูก เกิดการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูก อาจเพราะมีปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของร่างกาย เราจึงควรหาวิธีการป้องกันและรับมือกับปัญหาโรคกระดุกพรุนแต่เนิ่นๆ วิธีการป้องกันโรคกระดุกพรุนมีดังนี้

  • ป้องกันโรคกระดูกพรุนได้โดยการรับประทานให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายจึงควรใส่ใจและให้ความสำคัญ
  • โรคกระดูกพรุนนั้นเกิดจากการขาดแคลเซียมจึงควรดื่มนมเป็นประจำ วัยเด็กและวัยรุ่นควรดื่มวันละ 2–3 แก้วต่อวัน ส่วนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรดื่มวันละ 1 – 2 แก้วต่อวัน
  • การเสริมสร้างมวลกระดูก ให้มีค่าความหนาแน่นสูงสุดในช่วงก่อนอายุ 30 ปี เพื่อให้กระดูกมีความแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่
  • ควรหมั่นออกกำลังกายและรับแสงแดดในยามเช้า เพราะจะช่วยให้ร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดี เพื่อไปใช้ในการสร้างกระดูกและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอดีกับพละกำลังของตัวเรา จะช่วยให้กระดูกและร่างกายของเราแข็งแรงขึ้น
  • พยายามควบคุมน้ำหนักตัว อย่าให้ผอมเกินไป เพราะคนผอมจะมีมวลกระดูกต่ำ

กระดูกเป็นเรื่องของโครงสร้างทางร่างกาย หากเกิดความผิดปกติของกระดูก ส่วนอื่น ๆ ในร่างกายก็ล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น เพราฉะนั้นโรคกระดูกพรุนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามไปหรือไม่ใส่ใจ เพราะกระดูกในร่างกายนั้นมีความสำคัญมากต่อระบบร่างกายอื่นๆเช่นกัน จึงหมั่นดูแลร่างกายและทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและเพิ่มเติมการทานแคลเซียมในแต่ละวันให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอีกด้วย