รู้จักอาการของเส้นเลือดขอด…ดูแลรักษาอย่างไร

เส้นเลือดขอดที่หลายๆคนรู้จักกันดี โดยเฉพาะสาวๆ เมื่อเวลาเป็นแล้วทำให้ขาดความมั่นใน ซึ่งหากเป็นและไม่ได้รับการรักษา อาจก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เส้นเลือดขอดคือหลอดเลือดดำที่บริเวณขา มีหน้าที่นำเลือดดำออกจากเท้ากลับสู่หัวใจ โดยอาศัยแรงบีบของกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง บีบเลือดต้านแรงโน้มถ่วงของโลกให้ไหลกลับขึ้นสู่หัวใจ โดยมีลิ้นเล็ก ๆ อยู่ภายในหลอดเลือดดำช่วยเปิดให้เลือดไหลขึ้นไปที่หัวใจ และปิดกั้นป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับลงไปที่เท้า บางรายอาจมีความผิดปกติของลิ้นเล็ก ๆ ภายในหลอดเลือดดำดังกล่าว ไม่สามารถปิดกั้นการไหลย้อนกลับของเลือดได้ ทำให้เลือดไหลย้อนลงมาคั่งอยู่ในหลอดเลือดดำส่วนปลาย โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ใกล้ผิวหนัง ทำให้เห็นเป็นหลอดเลือดที่โป่งพอง สีคล้ำ ๆ เรียกว่า “หลอดเลือดขอด” โดยปัจจัยส่วนมากนั้น มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอายุระหว่าง 40-50 ปี คนอ้วน และหญิงมีครรภ์ ทั้งยังพบอีกว่า หากคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นเส้นเลือดขอดมาก่อน ก็มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวในอนาคตมากกว่าคนทั่วไป และมักพบได้ในวัยทั่วๆไป อาจเกิดจากพฤติกรรมการยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ ซึ่งจะมีอาการที่แสดงให้เห็นดังนี้

เส้นเลือดโป่งพองสีเขียวคล้ำ คดไปมาเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ตั้งแต่บริเวณตาตุ่ม น่อง ขาพับ ต้นขา โคนขา สะโพก หน้าท้อง และตามส่วนอื่นๆ เมื่อกดดูจะรู้สึกเจ็บและตึงบริเวณที่เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการมีประจำเดือน อาการเหล่านี้จะยิ่งแสดงให้เห็นมากขึ้น

มีอาการปวดเมื่อย เท้าบวม สำหรับคนที่เป็นหนักๆ ในบางรายนั้น หากยืนหรือนั่งในอิริยาบถเดิมๆ เป็นเวลานานหลายชั่วโมงจะยิ่งมีอาการปวดขาและเท้าบวม เนื่องจากปริมาณของเลือดและน้ำเหลืองไปคั่งบริเวณขาและเท้ามากกว่าคนปกติ ทำให้มีน้ำเหลืองซึมออกมานอกเส้นเลือด เกิดอาการเกร็งแบบผิดปกติของกล้ามเนื้อจนทำให้เป็นตะคริวในตอนกลางคืน และรู้สึกคันที่ผิวหนังบริเวณนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิดการอักเสบจนเส้นเลือดในบริเวณนั้นแตกและเป็นอันตรายได้