รีเทนเนอร์ หลังจัดฟันสำคัญหรือไม่ ?

login 4 health

ปัจจุบันนี้นั้นคนส่วนใหญ่นิยมจัดฟันกัน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเพื่อสร้างความสวยงามที่จะทำให้ฟันของคุณไม่มีปัญหาและคำแนะนำที่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และควรที่จะใส่รีเทนเนอร์เพราะว่าหลังจากการจัด จนกระทั่งฟันเรียบเรียงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทันตแพทย์จะถอดอุปกรณ์การจัดฟันออกและใส่เครื่องมือตัวใหม่ลงไปนั่นก็คือ “รีเทนเนอร์”

เนื่องจากมีกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการที่จะเข้ามาปรับสภาพและปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่ จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันเอาไว้ ประคองฟันไว้ไม่ให้เคลื่อนไปจากตำแหน่งที่จัดไว้จนเสร็จแล้วนั่นเองและปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือผู้ไม่ใส่รีเทนเนอร์ อย่างต่อเนื่องบางรายถอดรีเทนเนอร์เอง เพราะคิดว่าฟันเข้าที่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่อีกต่อไป จึงทำให้เกิดปัญหาฟันเคลื่อนตัวกลับมายังสักตำแหน่งเดิมเช่น ฟันหักหรือฟันล้มได้

ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นพบปัญหานี้เป็นอย่างมาก ถ้าหากฟันมีการเคลื่อนกลับไปมากจะทำให้ใส่รีเทนเนอร์ไม่ลงที่จนทำให้เป็นจะต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่หรือบางราย อาจทำให้การจัดฟันใหม่เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามศัลยแพทย์ที่ทำการจัดฟันเป็นผู้แนะนำว่า ควรใส่รีเทนเนอร์นานเท่าใดซึ่งระยะเวลาก็แตกต่างกันไปแต่ละคนขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียงตัวของฟันก่อนนั้นเอง

โดยส่วนใหญ่แล้วในปีแรกหลังถอดเครื่องมือควรจะอยู่ที่หน้าตลอดเวลาถอดได้ เฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น หลังจากนั้นทันตแพทย์จะแนะนำวิธีการลดเวลาใส่รีเทนเนอร์ลงไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบ ในส่วนของการดูแลการทำความสะอาดเมื่อไม่ใช้งานได้นาน คือควรที่จะเก็บเครื่องมือดังกล่าวไว้ในกล่องที่บรรจุเฉพาะ ซึ่งเป็นกล่องที่สามารถและควรที่จะให้ความชื้นได้