รัฐเร่งแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น ในจังหวัดสระบุรี

รัฐเร่งแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น ในจังหวัดสระบุรี

มาตรฐานการทำความสะอาดมาไม่กี่ชั่วโมง โต๊ะสำหรับวางของขายก็เปื้อนฝุ่น เกี่ยวกับของใช้อื่นๆภายในร้านเจ้าของร้าน พยายามเช็ดถูฝุ่นละออง เป็นประจำกว่า 60 ปี ชาวบ้านนั้นคุ้นชินกับการใช้ชีวิตอยู่ทำจากฝุ่นละอองสาเหตุเพราะที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีกิจการโรงโม่หินหลายแห่งนั่นเอง

ชาวบ้านก็ทราบดีว่า มีอันตรายต่อลูกและพวกเขา ต้องการย้ายออกจากพื้นที่ แต่ไม่มีทางเลือกอื่นทำได้เพียงพาลูกออกไปทำงานด้วย

นอกพื้นที่ทางกลับเข้าบ้านจะให้ลูกๆอยู่ในห้อง ฝุ่นละอองกระต่ายขุดพื้นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำน้ำออกล้างถนนทุก 1 ชั่วโมง

แต่อาจจะบรรเทาได้ไม่มาก เพราะรถบรรทุกวิ่งตลอดเวลาสาเหตุหลัก ของการเกิดฝุ่นที่นี่เกิดจากกิจการอุตสาหกรรมหิน เป็นโรงโม่หินโรงบดเมืองที่มีประมาณ 98 แท่งล้วนเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 10 รวมทั้งการขนส่งผลิตภัณฑ์ ชิ้นการขนส่งทั่วไปการจราจรทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5

ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่ควบคุมมลพิษทางอากาศ เพราะว่าที่นี่นั้นถือว่ามีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ที่มีสภาพอากาศปิดก็ทำให้บริเวณนี้นั้น มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศนั้นสูงเกินกว่า 100 cm ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ บริเวณนี้ในช่วงเวลา 11:00 น. วัดคุณภาพอากาศ aqi ได้ 216 PM 2.5 วัดได้ 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว ก็ PM 10 วัดได้ 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งคุณภาพอากาศ โดยรวมนั้นก็ถือว่ามีความอันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ จังหวัดสระบุรีระหว่างภาครัฐ กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประมาณ 30 คน

มีข้อสรุปคือการตรวจจับรถยนต์ควันดำจำกัดความเร็วรถยนต์ ที่วิ่งผ่านชุมชนหน้าพระลานควบคุม การเผาทุกประเภท ขอความร่วมมือสถานประกอบการสลับกันหยุด และลดกำลังผลิต จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคุมกำกับ การปฏิบัติของสถานประกอบการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองมาตรการเหล่านี้ จะบังคับใช้วันที่ 27 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563