รัฐเตรียมวางแผนเขื่อนน้ำปาว แก้ภัยแล้ง

รัฐเตรียมวางแผนเขื่อนน้ำปาว แก้ภัยแล้ง

ภาคอีสานกำลังเผชิญวิกฤต เรื่องความสามารถในการผลิตประปา โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ที่ปกติจะต้องอาศัยน้ำ จากเขื่อนอุบลรัตน์ แต่ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ ก็กำลังเผชิญวิกฤตเรื่องของระดับน้ำทางกรมชลประทาน ก็ต้องไปดึงเขื่อนไปดึงน้ำจากเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมาช่วยบรรเทาปัญหา

ขณะนี้ กำลังเป็นความท้าทายเป็นโจทย์ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ แม้จะรับทราบการประกาศขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรงดทำนาปรังในช่วงนี้ เนื่องจากปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้น้ำในแม่น้ำชี และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติและจำเป็นต้องสำรองน้ำไว้ เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย และชำระหนี้สินที่กู้ยืมมาทำให้ ชาวนาบ้านท่างาม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม และเกษตรกรอีกหลายคน ยังเสี่ยงทำนาปรัง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำชี เป็นหลักทำให้เป็นพื้นที่แรกที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดิบ ผลิตประปาต่อเนื่องประกอบกับระยะทางการระบายน้ำ จากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ระบายลงมา ขณะนี้กว่า 500 ลูกบาศก์เมตรไหลผ่านหลายพื้นที่ทำให้น้ำมาถึงบริเวณสถานีสูบน้ำ แรงดันต่ำ

บ้านดินดำ อำเภอเมือง มหาสารคามประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่การประปายังคงกังวลว่าจะไม่เพียงพอ ตลอดฤดูแล้ง สถานการณ์ภัยแล้งที่ยาวนานต่อเนื่อง 2 ปี และปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมปี 2562 เพียง 370 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 470 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจำนวนนี้คือน้ำสำรองก้นอ่าง ที่ใช้เป็นแล้วก็ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือติดลบกว่าร้อยละ 5 การระบายน้ำของเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดการผ่านระบบชลประทาน จึงเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยลดการระบายน้ำ จากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสำรองน้ำดิบผลิตประปาภูมิภาค สาขามหาสารคาม ที่จำเป็นต้องใช้น้ำกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บริการประชาชนกว่า 3000 ครัวเรือน รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง และตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันได้ระบายน้ำมันแล้วประมาณ 1500000 ลูกบาศก์เมตร