รัฐบาล ใช้มาตราการแก้ไขหนี้นอกระบบ

login 4 news

สำหรับการมอบคืนโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดลพบุรีที่ผ่านมา 3 มาตรการ ล้างบางกลุ่มนายทุนหนี้นอกระบบ ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดสะท้อนจากท่าทีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะกำกับดูแล นโยบายนี้ที่แม้จะยอมรับว่ายังไม่ชัดเจน ในการร่วมครม. ชุดใหม่แต่ก็มั่นใจว่าเป็นนโยบายที่ดี และชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะสานต่อโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีผมยืนได้แล้ว สบายดีถึงให้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ เลยนะที่ช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคน

ปลดหนี้สินเชื่อฟังคนที่อยู่บน 18 ปี 20 ปียืม 50,000 บาทจ่ายดอกเบี้ย 800 บาทมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกกำหนด เป็นวาระแห่งชาติ ด้านการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยตำรวจเป็นเจ้าภาพหลัก และใช้กลไกกอรมนร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย เริ่มจากให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เจรจา ประนอมหนี้หากเจ้าหนี้รายใดฝ่าฝืน จะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด รวมทั้งตามรอยเส้นทางการเงิน ในวงจรหนี้นอกระบบประชาชนที่รับโฉนดที่ดิน คืนตามนโยบายนี้ จึงมีทั้งผู้ที่มาร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม และผู้ที่ตำรวจติดต่อไป เพื่อให้มาเจรจาประนอมหนี้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ อำเภอโคกเจริญ ติดต่อไปก็เลยมาเข้าร่วมโครงการด้วย

การขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างมีช่องว่าง จากกรณีที่มีประชาชนบางส่วน เข้าร้องเรียนถูกสวมสิทธิ์และถูกเจ้าหน้า ที่โฉนดที่ดินคืน หลังจากที่รับมาแล้วขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์อโณทัย ก็ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และนโยบายแก้หนี้นอกระบบ ในการนำโฉนดที่ดินมาคืน ให้กับประชาชนที่เป็นหนี้แลกเปลี่ยน กับการดำเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบว่า เป็นการกระทำที่ไม่มีบทบัญญัติ ในกฎหมายรองรับใช้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่ามี การจัดฉากจากโฉนดที่ดินแล้ว เรียกคืนในภายหลัง