รัฐบาลเตรียมแก้ MV เพลงชาติ

login 4 news

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาลปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ได้ทำการยื่นเรื่องต่อกองบังคับการป้องกัน การปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้ดำเนินการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การเผยแพร่ภาพวีดีโอ ประกอบเพลงชาติไทย เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีภาพที่แสดงถึงสถาบันพุทธศาสนา โดยว่าภาพวีดีโอประกอบเพลงชาติไทย เวอร์ชั่นใหม่นี้ออกมานั้น เป็นไปตามมติ คณะกรมการลักของชาติ และได้มอบหมายให้อนุกรรมการ จัดการทำเพลงสำคัญของชาติเป็นผู้จัดทำวีดีทัศน์ ให้มีความทันสมัยและในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ซึ่งคณะกรรมการ มองว่าจุดหนึ่งของคนไทยที่สามารถ แสดงออกในมิติที่ร่วมกันได้ คือการยืนตรงเคารพธงชาติและยืนร้องเพลงชาติ พร้อมกันแสดงให้เห็นว่าทุกคน ไม่สามารถที่จะแสดงความรักชาติ จึงนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งครม.ก็เห็นชอบเพิ่มเติมว่า ให้มีภาพของผู้นำศาสนาผู้นำเกษตรกร และข้าราชการพลเรือนลงไปด้วย การเพิ่มเติมว่าดังนั้นผู้จัดทำวีดีทัศน์ ดังกล่าว จึงได้ทำการถ่ายทำภาพเพิ่มเติมตามความเห็น ดังกล่าวแต่ปรากฏว่าภาพของผู้นำเสนอ ยืนตรงที่ตึกภักดีบดินทร์ ซึ่งมีหลังคาเป็นโดม นั้นผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นการเลือกใช้สถาน ที่ทางศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นความจริงตนยืนยันว่าเป็นการถ่ายทำที่ตึก ภักดีบดินทร์ในทำเนียบรัฐบาล

หลังจากมีการเรียกร้อง จากพุทธศาสนิกชนและชมรมชาวพุทธ ต่อกรณีภาพวีดีทัศน์ประกอบเพลงดังกล่าวก็ได้นำเข้า หารือในเรื่องดังกล่าวในทันที และได้มีกำหนดให้ปรับแก้วิธีทำตามข้อเรียกร้อง โดยการนำไปถ่ายทำเพิ่มเติม ที่พุทธมณฑลในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นภาพพระพุทธรูปองค์พระประธานพุทธมณฑลและภาพพระสงฆ์ รับบิณฑบาตโดยในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการตัดต่อและคาดว่า จะนำออกมากัดได้ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ ตนไม่อยากให้มองว่าเป็น การแบ่งแยกทางศาสนา เพราะประชาชนในประเทศไทยอยู่ร่วมกันแบบสังคม ภายใต้พระบรมพระโพธิสมภาร